Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

O szynobusie i rozwiązaniach komunikacyjnych na czas budowy mostu heleńskiego

Podczas konferencji prasowej w sądeckim Ratuszu prezydent Ryszard Nowak wyjaśniał kwestie rozwiązań komunikacyjnych, które mogą wpłynąć na zmniejszenie utrudnień w ruchu podczas budowy nowego mostu heleńskiego na rzece Dunajec. Podkreślił, że jedną z propozycji jest uruchomienie szynobusu na trasie Marcinkowice - Nowy Sącz, jednak ostateczna decyzja będzie zależeć także od ewentualnego zaangażowania finansowego ze strony gmin ościennych, a przede wszystkim gminy Chełmiec.
 

 


- Jako miasto zwróciliśmy się do Przewozów Regionalnych o przygotowanie koncepcji i funkcjonowania szynobusu w okresie budowy nowego mostu heleńskiego. Niedawno otrzymaliśmy propozycję wraz z analizą ekonomiczną i mogę powiedzieć, że kwota, którą musielibyśmy przeznaczyć na obsługę jako samorząd czy samorządy wynosi ok. 250 tys. zł miesięcznie - mówił prezydent. - Tym programem objętych byłoby 36 przejazdów dziennie, czyli po 18 w jedną stronę, licząc również soboty i niedziele. Szynobus kursowałby z Marcinkowic do Nowego Sącza, w tym również do dworca głównego, zatrzymując się na osiedlu Helena, jak i na stacji Nowy Sącz Centrum. Przejazd z Marcinkowic do Nowego Sącza trwałby 16 minut, a do dworca głównego 21 minut. Z tego wynika, że ten środek komunikacji mógłby kursować co około 50 minut - dodał Ryszard Nowak.

Prezydent przypomniał, że podczas piątkowego spotkania (25 marca) przedstawicieli gmin ościennych i członka Zarządu Województwa Małopolskiego Leszka Zegzdy była omawiana również ta kwestia i bez wątpienia potrzeba jest współpraca między samorządami. - Według naszych obliczeń tylko 20% sądeczan mogłoby korzystać z tego rodzaju połączenia realizowanego przez szynobus. Stąd też moja propozycja, aby w tym przedsięwzięciu uczestniczyły również inne gminy. Gdyby to obciążenie miało dotyczyć tylko Nowego Sącza, to łatwo policzyć, że przez półtora roku budowy nowego mostu heleńskiego miasto musiałoby wydatkować kwotę blisko 3,5 mln zł, na co ja zgodzić się nie mogę - zdecydowanie zaznaczył prezydent Ryszard Nowak i dodał, że w chwili obecnej problem dotyczy gminy Chełmiec, której wójt Bernard Stawiarski podczas ostatniego spotkania z samorządowcami w ratuszu określił ten pomyśl jako nieciekawy i nierozwiązujący problemu komunikacyjnego podczas budowy nowego układu komunikacyjnego po obu stronach rzeki Dunajec. - Musimy zatem jeszcze pewne kwestie ustalić i zastanowić się czy zrealizowanie tej propozycji będzie w ogóle możliwe. Na pewno samo miasto tego projektu realizować nie będzie - powiedział prezydent.

Jako alternatywę dla mieszkańców osiedla Helena, w przypadku braku możliwości uruchomienia połączenia szynobusowego, Ryszard Nowak podaje możliwość uruchomienia dodatkowych linii autobusowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Nowym Sączu. - To rozwiązanie na pewno wydłuży przejazd na drugą stronę Dunajca, jednak bez wątpienia rozwiąże problem dostępności komunikacyjnej podczas realizowanej budowy nowego mostu. 

Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.  
 

Autor: Krzysztof Witowski
Dodano: 2017-03-27 14:26:11