Sobota, 24 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Borys


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

Prezydent w Ministerstwie Rozwoju. Umowa na dofinansowanie budowy mostu heleńskiego podpisana!Z udziałem Wiceministra Rozwoju Witolda Słowika, Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka oraz Wicewojewody Małopolskiego Józefa Gawrona, w Ministerstwie Rozwoju odbyło się oficjalne podpisanie umów dotyczących unijnego dofinansowania strategicznych inwestycji drogowych w czterech miastach: Nowym Sączu, Toruniu, Sosnowcu i Gorzowie Wielkopolskim. Umowę na dofinansowanie budowy nowego mostu heleńskiego z układem komunikacyjnym po obu stronach rzeki Dunajec podpisał prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol i dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek.

 


- Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj sfinalizować to, co ogłosiliśmy w poniedziałek - powiedział Wiceminister Rozwoju Witold Słowik, który podkreślił, że zwiększone dofinansowanie zostało określone na maksymalnym możliwym poziomie 85 procent. - W dniu dzisiejszym podpisujemy umowy z Nowym Sączem, Sosnowcem, Toruniem i Gorzowem Wielkopolskim. W sumie wartość dofinansowania wynosi 232 mln zł i jest to dla beneficjentów kwota niebagatelna. Dlatego bardzo się cieszę, że te ważne dla poszczególnych miast inwestycje będą zrealizowane - dodał minister Słowik i podkreślił, że program ten służy zwiększeniu dostępności transportowej i odciążenie centrów miast, a także lepsze skomunikowanie z siecią dróg krajowych i ekspresowych, w tym także autostrad.
 


Prezydent Ryszard Nowak zauważył, że nastąpiła zdecydowania zmiana w podejściu do inwestycji realizowanych poza dużymi aglomeracjami. - Cieszę się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje lokalne samorządy jak partnerów. Tak wcześniej nie było. Teraz widać, że dostrzegana jest Polska lokalna, ta Polska, gdzie my samorządowcy, borykamy się z różnymi trudnościami. To się zmienia i to niezwykle cenne. Wierzę, że tak będzie nadal - mówił podczas swojego wystąpienia w Ministerstwie Rozwoju prezydent Ryszard Nowak. - Podjęte decyzje, które pozwalają nam pokazać potencjał swoich regionów wymagają wsparcia, które dzisiaj otrzymujemy. Ten program jest wzorcowy pod każdym względem i z tego jestem niezwykle zadowolony - powiedział Ryszard Nowak, dziękując jednocześnie za szczególne wsparcie Wiceministrowi Finansów Wiesławowi Janczykowi, a także sądeckim parlamentarzystom.
 


- Beneficjentami sprawnej pracy Urzędu Miasta w zakresie przygotowania dobrego wniosku są przede wszystkim mieszkańcy Nowego Sącza i całej Sądecczyzny - zwrócił uwagę wiceminister Wiesław Janczyk. - Bardziej przyjazna i bezpieczna komunikacja oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, to najważniejsze tej ważnej decyzji. To także wyrównanie szans komunikacyjnych miejscowości położonych w bezpośrednim otoczeniu Nowego Sącza.


Wiceminister Finansów dodał, że realizacja kolejnej istotnej dla miasta inwestycji będzie miała realny także wpływ na poprawę jakości powietrza, poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego w samym centrum Nowego Sącza.

Zadowolenia z podpisanego dofinansowania dla inwestycji w Nowym Sączu nie krył Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. - To zadanie, które będzie realizowane w Nowym Sączu bez wsparcia finansowego byłoby nieosiągalne. Wierzę, że pan prezydent potrafi trudne zadania wykonywać, a my będziemy gotowi do przyjęcia kolejnych środków finansowych - zaznaczył wicewojewoda Józef Gawron. 
 

- Dzisiejsze podpisanie umowy, to już oficjalne potwierdzenie maksymalnego, 85 procentowego dofinansowania do niezwykle ważnej dla naszego miasta i regionu inwestycji drogowej. Budowa nowej, czteropasmowej przeprawy przez Dunajec z dwoma rondami po obu stronach rzeki, znacznie usprawni komunikację w kierunku osiedla Helena - powiedział prezydent Ryszard Nowak tuż po spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju. - Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Proszę pamiętać, że kilka dni temu w tym samym miejscu otrzymaliśmy potwierdzenie zwiększenia dofinansowania do tej niewątpliwie strategicznej dla Nowego Sącza inwestycji, a dzisiaj mam w ręku gotową, podpisaną umowę. To naprawdę wielki sukces naszego miasta i wszystkich, którzy się do tego przyczynili - nie ukrywał zadowolenia prezydent Nowego Sącza.

W sumie Ministerstwo Rozwoju zwiększyło dotychczasowe dofinansowania do inwestycji drogowych w czterech miastach - Nowym Sączu, Toruniu, Sosnowcu i Gorzowie Wielkopolski - do poziomu 232 mln zł! W porównaniu do pierwotnej kwoty (74 mln zł) jest to więcej aż o 158 mln zł.

Budowa nowego mostu heleńskiego z układem komunikacyjnym po obu stronach Dunajca najpierw otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 24,5 mln zł, które obecnie zostało podniesione aż o 52,5 mln zł! Dzięki temu inwestycja, której wartość szacowana jest na 91 mln zł, została dofinansowana kwotą aż 77 mln zł przy całkowitym wsparciu dla wszystkich miast wynoszącym 232 mln zł.

W spotkaniu wzięli również poseł Arkadiusz Mularczyk, Łukasz Smółka, szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, a także wojewodowie i prezydenci miast, które otrzymały dofinansowanie na inwestycje drogowe.


 

Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.  

  

[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Krzysztof Witowski
Dodano: 2017-03-03 14:05:55