Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Dofinansowane z NFOŚiGW

Zagospodarowanie Placu Krasińskiego w Nowym Sączu tzw. Kocich Plant

Projekt pn. „Zagospodarowanie Placu Krasińskiego w Nowym Sączu tzw. Kocich Plant” został laureatem I konkursu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura” w kategorii miast poniżej100 tyś. mieszkańców.
Celem konkursu było upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu poprzez wybór w drodze konkursu najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

W dniu 19 października 2020 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił udzielić dofinansowania w formie dotacji do kwoty 1 000 000 zł na realizację przedsięwzięcia.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni miejskiej o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach inwestycji przewidziano kompleksowe zagospodarowanie terenu położonego na skarpie - obecnie niespełniającego funkcji zielonej wyspy miejskiej z uwagi na brak walorów estetycznych, zły stan techniczny i niedostępność dla osób niepełnosprawnych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane m.in.: trawniki, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne istniejącej roślinności, remont, budowa i przebudowa nawierzchni utwardzonych, ogród sensoryczny, ogród dydaktyczny, zielona ściana, zbiornik retencyjny podziemny wraz z nadziemnym, oczko wodne, fontanna i ogród deszczowy, murki tworzące układ tarasów trawiastych na skarpie, stacja solarna, ławka solarna, ekologiczny plac zabaw i zjeżdżalnia terenowa, tablice edukacyjne i informacyjne oraz oświetlenie terenu. Podstawowym założeniem inwestycyjnym jest retencjonowanie występujących wód opadowych.

Termin realizacji: 2021 r.
Przewidywany koszt całkowity przedsięwzięcia: 2 103 035 zł.
Kwota dotacji: do 1 000 000 zł.

Autor: wpf
Źródło: wpf
Dodano: 2021-06-15 10:17:57