Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Programy realizowane ze środków budżetu państwa


25142

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2021-07-22

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań w zakresie przebudowy drogi powiatowej oraz budowy chodnika i ścieżki rowerowej.


25136

Fundusz Dróg Samorządowych

2021-07-22

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych oraz powiatowych.


25109

Dofinansowanie zadań w 2021 roku realizowanych w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

2021-07-14

Dofinansowanie zadań w 2021 roku realizowanych w ramach„Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”Dotacje celowe przekazane za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie zawartych porozumień na zadania:„Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej Nowego Sącza. Profilaktyka zdrowotna oraz zakup materiałów i środków medycznych”, „Świetlica integracyjna PROMYCZEK”, „Wycieczka kulturalno-historyczna Łańcut dla dzieci ze świetlicy PROMYCZEK w Nowym Sączu”, „Świetlica integracyjna ISKIERKA”, „Wycieczka kulturalno-historyczna Łańcut dla dzieci ze świetlicy ISKIERKA w Nowym Sączu”.


25072

Dofinansowanie ze środków PFRON

2021-07-01

Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 26.05.2021 r. Miasto Nowy Sącz uzyskało dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.


25008

Dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

2021-06-16

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Miasto Nowy Sącz zostało wybrane do otrzymania dofinansowania do trzech zadań: „Umiem pływać”, „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej” oraz „Sporty zimowe”.


24980

MALUCH+ 2021

2021-05-28

W Konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, miasto Nowy Sącz uzyskało dofinasowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” dla Żłobka Miejskiego nr 2 i Żłobka Miejskiego nr 3.