Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Programy z budżetu państwa

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

 

 

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację poniższych zadań:

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”.

DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI: 1 742 781,85 zł

W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki iścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej. Ułożone zostaną krawężniki granitowe, ścieki z kostki granitowej oraz obrzeża betonowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

 


„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lwowskiej – I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)”.

DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI:1 488 129,00 zł

Zakres robót w przedmiotowej inwestycji obejmuje:
– budowę chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej od hm 17+85,0 do hm
23+91,5 (od budynku nr 135 do nr 302),
– budowę kanalizacji deszczowej od hm 17+85,0 do hm 23+91,5 (od budynku
nr 135 do nr 302),
– przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci nN od km 140+227 do km
141+092 (km DK28),
– budowę oświetlenia drogowego od km 140+227 do km 141+092 (km DK28).

 

 

 

 

Autor: wpf
Źródło: mzd
Dodano: 2021-06-22 13:56:20