Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Programy z budżetu państwa

Fundusz Dróg Samorządowych - 2020

 

 

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację poniższych zadań:

 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”.

DOFINANSOWANIE: 1 717 262,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 459 959,83 zł

W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki i ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej. Ułożone zostaną krawężniki granitowe, ścieki z kostki granitowej oraz obrzeża betonowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

CELE INWESTYCJI:
– poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców;
– zwiększenie płynność ruchu drogowego;
– zmniejszenie kosztów utrzymania drogi;
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu;
– poprawa kondycji fizycznej osób korzystających ze ścieżki rowerowej;
– likwidacja barier technicznych oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

REZULTATY:
Realizacja powyższej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, a w szczególności tych, którzy codziennie będą korzystać z przebudowanej infrastruktury drogowej, a także turystów oraz osób dojeżdżających do pracy. Jednocześnie przebudowany ciąg komunikacyjny pozytywnie wpłynie na zwiększenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg, a także na szybszy i bezpieczniejszy transport na terenie Miasta Nowego Sącza. Dodatkowo budowa nowych ścieżek rowerowych przyczyni się do wzrostu popularności transportu rowerowego, a tym samym pozytywnie wpłynie na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców.„Przebudowa drogi gminnej nr 293385K na odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ulica Wiśniowieckiego.

DOFINANSOWANIE: 1 264 593,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 560 840,11 zł

Przebudowana zostanie jezdnia, chodniki wraz z krawężnikami na ulicy Wiśniowieckiego od skrzyżowania z ulicą 1 Brygady do ulicy Królowej Jadwigi oraz wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie.

CELE INWESTYCJI:
– poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców;
– zwiększenie płynność ruchu drogowego;
– zmniejszenie kosztów utrzymania drogi;
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu;
– likwidacja barier technicznych oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

REZULTATY:
Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, a w szczególności tych, którzy codziennie będą korzystać z przebudowanej infrastruktury drogowej, a także turystów oraz osób dojeżdżających np. do pracy. Jednocześnie przebudowany ciąg komunikacyjny pozytywnie wpłynie na zwiększenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg, a także na szybszy i bezpieczniejszy transport na terenie Miasta Nowego Sącza.

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ulica Broniewskiego.

DOFINANSOWANIE: 2 537 247,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 848 358,72 zł

W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia, chodnik po obu stronach, zatoki autobusowe i zatoki postojowe oraz skrzyżowanie ulic Broniewskiego-Okulickiego-Batalionów Chłopskich, a także wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego-Paderewskiego-Barska. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie. Ponadto wykonany zostanie remont przyłączy kanalizacji deszczowej, nastąpi również wymiana studni wpustów deszczowych, a także przebudowane zostaną sieci teletechniczna i elektroenergetyczna wraz z oświetleniem ulicznym.

CELE INWESTYCJI:
– poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców;
– zwiększenie płynność ruchu drogowego;
– zmniejszenie kosztów utrzymania drogi;
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu;
– likwidacja barier technicznych oraz dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

REZULTATY:
Realizacja powyższej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, a w szczególności tych, którzy codziennie będą korzystać z przebudowanej infrastruktury drogowej, a także turystów oraz osób dojeżdżających np. do pracy, szkół, przedszkoli oraz przychodni zdrowia. Jednocześnie przebudowany ciąg komunikacyjny pozytywnie wpłynie na zwiększenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg, a także na szybszy i bezpieczniejszy transport na terenie Miasta Nowego Sącza.

 

Autor: wpf
Źródło: mzd
Dodano: 2021-06-22 10:25:51