Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Programy z budżetu państwa

Dofinansowanie zadań w 2021 roku realizowanych w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

  

     Zadania realizowane są dzięki dotacjom przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Dotacje celowe przekazane za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, na podstawie zawartych porozumień:

„Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej Nowego Sącza. Profilaktyka zdrowotna oraz zakup materiałów i środków medycznych”,

Celem realizacji zadania jest zwiększenie integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego, dzięki wsparciu udzielanemu m.in. w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w tym edukacji. Poprzez edukację i profilaktykę zdrowotną dedykowaną Rodzinom romskim a w szczególności kobietom i dziewczętom romskim, oraz młodzieży romskiej i dzieciom romskim. Realizowaną w ramach opieki pielęgniarki środowiskowej. Potrzeba realizacji zadania wynika z obserwacji, bieżącego monitorowania zachowań prozdrowotnych oraz stanu zdrowia członków rodzin romskich.

Dofinansowanie zadania w kwocie: 72 000,- zł.

  • „Świetlica integracyjna PROMYCZEK”,
  • „Wycieczka kulturalno-historyczna Łańcut dla dzieci ze świetlicy PROMYCZEK w Nowym Sączu”,
  • „Świetlica integracyjna ISKIERKA”,
  • "Wycieczka kulturalno-historyczna Łańcut dla dzieci ze świetlicy ISKIERKA w Nowym Sączu”.

     Celem realizacji zadań jest wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich. Funkcjonowanie świetlicy umożliwi dzieciom i młodzieży romskiej zapewnienie ciągłej opieki edukacyjno-wychowawczej oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i społecznych. Działania skupiać będą się głównie na nauce i odrabianiu zadań domowych, rozwijaniu sprawności językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych, analizowanie tekstu czytanego, ćwiczenie umiejętności sprawnego czytania, utrwalenie i rozwijanie umiejętności liczenia i logicznego myślenia. Celem zajęć w świetlicy jest czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego i poszerzenie ogólnej wiedzy dzieci i młodzieży. Zajęcia w świetlicy zapewnią rozwój motoryki małej i dużej, zorganizowane będą ćwiczenia ogólnorozwojowe. Główny problem wśród dzieci społeczności romskiej stanowią dysproporcje edukacyjne i wychowawcze oraz niewystarczające umiejętności społeczne i finansowe. W związku z czym rodzice nie wysyłają dzieci na wycieczki szkolne. W zakresie zmniejszania deficytów u dzieci w poznawaniu historii polskiej, proponowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wycieczek historycznych, zaczerpnięcie wiedzy i zwiedzenie miejsc kulturowych, celem rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych.
 

  • Zadanie Świetlica integracyjna PROMYCZEK dofinansowanie w kwocie: 120 000,- zł.
  • Zadanie Wycieczka kulturalno-historyczna Łańcut dla dzieci ze świetlicy PROMYCZEK w Nowym Sączu, dofinansowanie w kwocie: 5 250,- zł.
  • Zadanie Świetlica integracyjna ISKIERKA, dofinansowanie w kwocie: 75 000,- zł.
  • Zadanie Wycieczka kulturalno-historyczna- Łańcut dla dzieci ze świetlicy Iskierka w Nowym Sączu, dofinansowanie w kwocie: 5 250,- zł.
  • Łączny koszt dofinansowania zadań realizowanych w ramach "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w roku 2021: wynosi 202 500,- zł

Opracowała: Magdalena Krzebiot

Autor: MK
Źródło: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dodano: 2021-07-14 06:03:08