Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Programy z budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków PFRON

 

 

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się - przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. w obszarze B.

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami swobodnego poruszania się i korzystania z pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego przy sali gimnastycznej Szkoły poprzez przystosowanie ich do potrzeb i możliwości użytkowników z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01.07. do 30.11.2021 r.

Łączny koszt realizacji projektu wynosi: 269 517,48 zł.
Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi: 94 331,12 zł.

 

 

 

 

Autor: wpf
Źródło: wpf
Dodano: 2021-07-01 12:33:50