Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Poniżej 14 000 €

2014-05-06 | Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczącej œświadczenia usług psychologa w ramach  Programu Rewitalizacji Społecznej pn. Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœci” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-06
Typ przetargu: Usługa


Powrót do listy przetargów