BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Poniżej 14 000 €

2014-04-30 | Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczącej przeprowadzenia superwizji (indywidualnych i grupowych) dla pracowników socjalnych i asystentów rodzinny oraz wydanie czterech opinii dotyczących prowadzonej superwizji w ramach  Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwośœci” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-04-30
Typ przetargu: Usługa


Powrót do listy przetargów