Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Poniżej 14 000 €

2014-03-27 | Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usługi szkolenia /prelekcji dotyczącej przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. "„Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwośœci"” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-27
Typ przetargu: Usługa


Powrót do listy przetargów