Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Poniżej 14 000 €

2014-03-18 | Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usługi szkolenia/warsztatów/prelekcji dotyczącej efektywnego diagnozowania potrzeb rodzin wieloproblemowych, oraz szkolenia/kursu/ prelekcji dotyczącej metodyki pracy z rodziną z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. "„Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwośœci” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."(MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-18
Typ przetargu: Usługa


Powrót do listy przetargów