Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Poniżej 14 000 €

2014-03-18 | Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na œświadczenie usługi szkolenia/prelekcji dotyczącej szczegółowego diagnozowania œśrodowisk lokalnych, w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej  pn. "„Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœci” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-03-18
Typ przetargu: Usługa


Powrót do listy przetargów