Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Poniżej 14 000 €

2014-03-03 | Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonanie wymiany układów pomiarowo-rozliczeniowych dla użytkowników relacji ZK nr 750 - skrzynka rozdziału instalacji odbiorczych – układ pomiarowy odbiorców – rozdzielnia odbiorcza użytkownika w budynku Ratusza ul. Rynek 1 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-06
Typ przetargu: Robota budowlana


Załączniki:

2014-03-05 | Wyjaśnienie do ogłoszenia o przetargu

Wyjaśnienie- sprostowanie do ogłoszenia o przetargu na:
 

Wykonanie wymiany układów pomiarowo-rozliczeniowych dla użytkowników relacji ZK nr 750 - skrzynka rozdziału instalacji odbiorczych – układ pomiarowy odbiorców – rozdzielnia odbiorcza użytkownika w budynku Ratusza ul. Rynek 1 w Nowym Sączu

W pkcie 7 ogłoszenia, zamiast załączenia poniższych dokumentów tj. :
 

  • potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadane kompetencje – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej
  • potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa


należy dołączyć do oferty oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie aktualne uprawnienia budowlane  w danej branży oraz posiadającymi uprawnienia do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych /wymóg Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków/.

 


2014-03-03 | Załącznik Nr 1 - umowa

2014-03-03 | Załącznik Nr 2 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2014-03-03 | Załącznik Nr 3 - oświadczenie projektanta

2014-03-03 | Załącznik Nr 4 - opis

2014-03-03 | Załącznik Nr 5 - szafy rozdzielcze

2014-03-03 | Załącznik Nr 7 - rys. 3.2

2014-03-03 | Załącznik Nr 8 - rys. 3.3

2014-03-03 | Załącznik Nr 9 - rys. 3.4

2014-03-03 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2014-03-03 | Załącznik Nr 10 - rys. 3.5

2014-03-03 | Załącznik Nr 11 - rys. 3.6

2014-03-03 | Załącznik Nr 12 - rys. 3.7

2014-03-03 | Załącznik Nr 13 - rys. 3.8

2014-03-03 | Załącznik Nr 14 - RG

2014-03-03 | Załącznik Nr 15 - przedmiar robót

2014-03-03 | Załącznik Nr 16 - wyłącznik

2014-03-03 | Załącznik Nr 6 - rys. 3.1

Powrót do listy przetargów