Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Poniżej 14 000 €

2014-02-07 | Jednostki Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na  œświadczenie usług jako Koordynator merytoryczny w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. ”Integruj-My się! Sądecki start w nowe możliwoœści” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-02-07
Typ przetargu: Usługa


Powrót do listy przetargów