Środa, 22 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy


Poniżej 14 000 €

2013-04-30 | Urząd Miasta | Poniżej 14 000 €

Ogłoszenie o przetargu na organizację i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza oraz pomiar realizacji celu szczegółowego projektu, w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych.(WRM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-05-29
Typ przetargu: Usługa


Załączniki:

Powrót do listy przetargów