BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Inne podmioty

2015-08-07 | Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Rozbudowa istniejącego systemu kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biogazu składowiskowego wraz z przebudową układu zasilania w biogaz oraz rozbudowa istniejącego systemu biologicznego przetwarzania frakcji biodegradowalnej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120, obejmującej część działek ewidencyjnych nr 366/3, 366/4, 367/6, 367/7 w obr. 120.

  • Etap I: Budowa bioreaktorów do prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych z aktywnym napowietrzaniem, systemem sterowania, wymaganą infrastrukturą, instalacjami i sieciami".
UWAGA
 
 
 
Wyjaśnienia do SIWZ (19.08.2015 r.)
 
 
 
 
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-26
Typ przetargu: Robota budowlana


Załączniki:

2015-08-07 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2015-08-07 | Załącznik Nr 1 do SIWZ - metryka wraz z załącznikami do metryki

2015-08-07 | Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie

2015-08-07 | Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie

2015-08-07 | Załącznik Nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy

2015-08-07 | Załącznik Nr 5 do SIWZ - oświadczenie

2015-08-07 | Załącznik Nr 6 do SIWZ - wykaz prac

2015-08-07 | Załącznik Nr 7 do SIWZ - wykaz osób

2015-08-07 | Załącznik Nr 8 do SIWZ - oświadczenie

2015-08-07 | Załącznik Nr 9 do SIWZ - oświadczenie

2015-08-07 | Załącznik Nr 10 do SIWZ - projekt umowy

2015-08-07 | Załącznik Nr 11 do SIWZ - oświadczenie

2015-08-07 | Załącznik Nr 12 do SIWZ - lista podmiotów

Powrót do listy przetargów