Środa, 12 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Dominik, Pankracy, Domicela


Inne podmioty

2015-06-01 | Inne Podmioty |

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Budowa placu technologicznego, muru oporowego i modułowej linii sortowniczej oraz budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 w następujących etapach:

1.    Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

2.    Etap II – Budowa modułowej linii sortowniczej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

3.    Etap III – Budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego – na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

4.    Etap IV – Budowa odcinka sieci SN-30kV oraz rozbiórki odcinka linii napowietrznej SN-30kV w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 (usuniecie kolizji urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja na działkach nr 365/5 i 365/4) – termin wydatkowania czerwiec 2015 r.”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana


Załączniki:

2015-06-01 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2015-06-01 | Załącznik Nr 1 do SIWZ - rysunek

2015-06-01 | Załącznik Nr 2 do SIWZ - rysunek

2015-06-01 | Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie

2015-06-01 | Załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie

2015-06-01 | Załącznik Nr 5 do SIWZ - oferta

2015-06-01 | Załącznik Nr 6 do SIWZ - oświadczenie

2015-06-01 | Załącznik Nr 7 do SIWZ - wykaz wykonanych robót

2015-06-01 | Załącznik Nr 8 do SIWZ - wykaz osób

2015-06-01 | Załącznik Nr 9 do SIWZ - oświadczenie

2015-06-01 | Załącznik Nr 10 do SIWZ - oświadczenie

2015-06-01 | Załącznik Nr 11 do SIWZ - projekt umowy

2015-06-01 | Załącznik Nr 12 do SIWZ - lista podmiotów

Powrót do listy przetargów