BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Jednostki Miasta - powyżej 14 000 €

2013-12-04 | Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: „Sprzedaż i dostawę produktów mleczarskich, olejów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych” dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu", ul. Nawojowska 159

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2013-12-17
Typ przetargu: Usługa


Załączniki:

2013-12-17 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2013-12-04 | Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór umowy

2013-12-04 | Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie

Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907)

2013-12-04 | Załącznik Nr 1 do SIWZ - arkusz kalkulacyjny

2013-12-04 | Załącznik Nr 5 do SIWZ - wzór oferty

2013-12-04 | Załącznik Nr 6 do SIWZ - oświadczenie

Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907)

2013-12-04 | Załącznik Nr 4 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Powrót do listy przetargów