Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


 
MAŁE GRANTY 2022


Oferty  od 1 stycznia 2022 r. można składać w wymienionych poniżej obszarach :

 • Kultura fizyczna - pula środków do rozdysponowania: 20 000 zł
 • Rozwój przedsiębiorczości - pula środków do rozdysponowania: 10 000 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe:
  - zapobieganie i ograniczanie negatywnych zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo seniorów i osób mniej zaradnych poprzez skierowane do nich działania edukacyjne;
  - podejmowanie działań szkoleniowych z zakresu propagowania wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych bezpieczeństwa oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń o charakterze kryzysowym,
  - organizacja i prowadzenie zajęć lub szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów nowosądeckich szkół.
  Pula środków do rozdysponowania: 25 000 zł.

 

UWAGA!
1. Składanie ofert w ramach trybu małych zleceń od roku 2022 następuje przez generator wniosków eNGO, to jest odnośnik do strony e.ngo.nowysacz.pl 
2. Generator do trybu 19a czynny jest od 1 stycznia 2022 r.
3. Po złożeniu oferty w generatorze, należy ją wydrukować z systemu eNGO i złożyć w wersji papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, pokój 9 lub w Biurze Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14, piętro I, pokój 104.
Termin złożenia oferty to termin złożenia na dzienniku podawczym wydrukowanej z generatora wersji papierowej.

4. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oferowane działania powinny uwzględniać zasady bezpieczeństwa antycovidowego, w tym działania zastępcze lub uzupełniające w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej.
5. W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oferowane działania powinny zapewniać dostępność, w zakresie jakiego dotyczy oferowane zadanie.


Obszar: KULTURA FIZYCZNA

 

Oferta Nr 11
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Virtus
Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 20/04/2022 r.
Kwota przyznanej dotacji: 3000 zł


Oferta Nr 10
Wnioskodawca: Fundacja Będzie Dobrze
Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 14/04/2022 r
Kwota przyznanej dotacji: 3000 zł


 

 

Oferta Nr 9
Wnioskodawca: Fundacja Halny Niesie Zdrowie
Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej:14/04/2022 r.
Kwota przyznanej dotacji: 3000 zł


Oferta Nr 3
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju
Zadanie: "Organizacja i przeprowadzenie strzelań w weekendy oraz otwartych zawodów strzeleckich"
Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 14/01/2022
Kwota przyznanej dotacji: 4000 zł


Oferta Nr 1
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego "ALF"
Zadanie: "Organizacja turniejów brydża sportowego dla mieszkańców Nowego Sącza"
Data publikacji: 14/01/2022
Kwota przyznanej dotacji: 1000 zł 


Kontakt:

Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, piętro pierwsze, pokój 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS