Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


 

Konsultacje rocznego Programu współpracy międzysektorowej na rok 2021


 Na podstawie:
1. Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.
2. Zarządzenie nr 572/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2020 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie "Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021", poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 października 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 13 listopada 2020 r.

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:

1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, (I piętro, pok.104);
2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego: http://konsultacje.nowysacz.pl

Uwagi do projektu Programu należy kierować na kartach konsultacyjnych do Biura Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (I piętro, pok. nr 104).

Wypełnione karty należy kierować przez cały okres trwania konsultacji tj. od 30 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.


Projekt Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Karta konsultacyjna 

Raport z konsultacji


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS