Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


 

Konsultacje PROGRAMU WSPÓŁPRACY na rok 2014


Termin konsultacji:
10 października 2013 r. - 18 października 2013 r.


Miejsce konsultacji – punkt konsultacyjny:
Urząd Miasta Nowego Sącza – Biuro Prezydenta Miasta
Rynek 1 (Ratusz, pok. 12)
33-300 Nowy Sącz


Konsultowany dokument: PROGRAM WSPÓŁPRACY 2014


Formy konsultacji: Wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi pisemnie na kartach konsultacyjnych przygotowanych przez Biuro Prezydenta Miasta opieczętowanych okrągłą pieczęcią Urzędu Miasta Nowego Sącza, które pobrać można w punkcie konsultacyjnym.


KARTA KONSULTACYJNA


Otwarte spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji, do których adresowany jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w dniu 10 października 2013 r. o godz. 15.00 na sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w budynku sądeckiego ratusza (Rynek 1).


PREZENTACJA ze spotkania konsultacyjnego


Biuro Aktywności Obywatelskiej
ul. Jagiellońska 14, I p., pok. 104
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 90 687
e-mail: bao@nowysacz.pl
www.facebook.com/PozarzadowyNS