BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Jednostki Miasta - powyżej 30 000 €

2014-07-30 | Jednostki Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: wykonanie kursów prawa jazdy kategorii „B”, kurs prawa jazdy kategorii „C” oraz kwalifikacja wstępna przyœśpieszona dla prawo jazdy kategorii „C” i kurs prawa jazdy kategorii „D” oraz kwalifikacja wstępna przyœśpieszona dla prawo jazdy kategorii „D” –w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy –pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)
 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


Załączniki:

2014-07-30 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2014-07-30 | Załącznik Nr 1 do siwz - oferta

2014-07-30 | Załącznik Nr 2 do siwz - oświadczenie

2014-07-30 | Załącznik Nr 3 do siwz - oświadczenie

2014-07-30 | Załącznik Nr 4 do swiz - lista podmiotów

2014-07-30 | Załącznik Nr 5 do siwz - wzór umowy

Powrót do listy przetargów