Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2012-08-06 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących doposażenie szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2012-09-27
Typ przetargu: Dostawa


Załączniki:

2012-08-17 | Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji z dnia 17.08.2012 r.

2012-08-14 | Zmiana treści specyfikacji oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.08.2012 r.

2012-08-06 | Załącznik nr 2 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 3 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 4 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 5 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 6 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 7 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 8 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 9 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 10 do specyfikacji

2012-08-06 | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2012-08-06 | Załącznik nr 12 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 13 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 14 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 15 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 16 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 17 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 18 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 19 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 11 do specyfikacji

2012-08-06 | Załącznik nr 1 do specyfikacji

Powrót do listy przetargów