Czwartek, 21 września 2017 Imieniny obchodzą: Jonasz, Mateusz, Hipolit
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA O OGŁOSZENIU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego wody w ciekach wodnych na terenie miasta Nowego Sącza, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r. t.j. ogłaszam od godz. 16:00 w dniu 21 września 2017 r. na terenie Miasta Nowego Sącza - alarm przeciwpowodziowy. [ czytaj więcej ]


Poznaj listę projektów BO 2018 i weź udział w głosowaniu!

Głosowanie na zadania do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza odbędzie się w dniach od 30 września do 7 października 2017 r. Poznaj listę projektów BO 2018!

dodano: 2017-09-13 czytaj całość

Budżet Obywatelski: 22 projekty i wykaz miejsc do głosowania

22 zadania zostaną poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Dziś (4 września) w sądeckim ratuszu ogłoszona została lista zgłoszonych projektów. Na pytania dziennikarzy odpowiadał zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, a szczegóły przedstawili sekretarz miasta Edyta Brongiel i kierownik Referatu Informatyki UM Piotr Niezabitowski.

dodano: 2017-09-04 czytaj całość


AKTUALNY STAN WÓD W RZEKACH NA TERENIE NOWEGO SĄCZA [godz. 19:00]

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza informuje o aktualnym stanie wód w rzekach Kamienica i Dunajec oraz w potoku Łubinka na terenie miasta Nowego Sącza.

dodano: 2017-09-21 czytaj całość

Sądeccy przedsiębiorcy łączą siły

Sądeccy przedsiębiorcy spotkali się dzisiaj w ramach rozpoczynającej działalność grupy BNI Sandecja. Nowe zrzeszenie pozwala na szybkie polecanie swoich usług i produktów wśród innych przedsiębiorców, a jednocześnie na wymianę informacji o rzetelnych firmach z różnych branż. W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż, któremu towarzyszyła

dodano: 2017-09-21 czytaj całość

AKTUALNY STAN WÓD W RZEKACH NA TERENIE NOWEGO SĄCZA [godz. 16:40]

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza informuje o aktualnym stanie wód w rzekach Kamienica i Dunajec oraz w potoku Łubinka na terenie miasta Nowego Sącza.

dodano: 2017-09-21 czytaj całość

Jubileusz 95-lecia Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w MOK

23 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbędą się uroczystości z okazji jubileuszu 95-lecia, działającego pod patronatem tej instytucji, Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego. W Galerii MOK otwarta zostanie wystawa fotografii "TEATR ROBOTNICZY w obiektywie Jerzego Cebuli i Andrzeja Ramsa", a po wernisażu uczestników spotkania jubile

dodano: 2017-09-21 czytaj całość

Twoje auto też chce wakacji! 22 września wsiądź do komunikacji miejskiej

Już w najbliższy piątek (22 września) będziemy obchodzić Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zachęca do przesiadki z prywatnych samochodów do komunikacji zbiorowej.

dodano: 2017-09-20 czytaj całość

MPEC rozpoczęło sezon grzewczy 2017/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że - po wpłynięciu wniosku z Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej o podanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania - z dniem 20 września rozpoczyna sezon grzewczy 2017/2018.

dodano: 2017-09-20 czytaj całość

Nowy Sącz: modernizacja sieci wodociągowej

Dzisiaj w godzinach 8:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Sucharskiego, Westerplatte, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Samotnej, Hubala, Andersa, Teligi, Okulickiego, Barskiej (od Sucharskiego do potoku Łubinka).

dodano: 2017-09-20 czytaj całość

W Nowym Sączu rusza AMO, czyli Akademia Młodych Orłów

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu odbyła się oficjalna prezentacja nowej inicjatywy dla młodych piłkarzy pn. Akademia Młodych Orłów. W spotkaniu z sądeckimi mediami wzięli udział: zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie Ryszard Niemiec, dyrektor Jezuickiego

dodano: 2017-09-19 czytaj całość


Ogłoszenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.), informuję, że: (...)

dodano: 2017-09-21 czytaj całość

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

dodano: 2017-09-21 czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej - obręb 110 jako działka nr 64/2 z działkami sąsiednimi

zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.454) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) (...)

dodano: 2017-09-21 czytaj całość

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod - kan do budynków w rejonie ulic Sołeckiej i Majdan w Nowym Sączu”

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017

dodano: 2017-09-20 czytaj całośćInformacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04


Budowa Mostu Heleńskiego
Miesięcznik informacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza - Sierpień 2017

Monitoring lokalny jakości powietrza:
Wartości średnie z ostatniej godziny

PM10 [µg/m3] PM2.5 [µg/m3] indeks jakości powietrza
0-200-12bardzo dobry
21-6013-36dobry
61-10037-60umiarkowany
101-14061-84dostateczny
141-20085-120zły
> 200 > 120 bardzo zły

Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu [μg/m³]
Zobacz wyniki średniogodzinne

Kalendarz 2017
Aktywny Samorząd - pomoc dla studentów
Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z Nowego Sącza
System Informacji Przestrzennej Nowego Sącza
Rewitalizacja
Wywóz nieczystości ciekłych
PRZEDSIĘBIORCA 2017 - MÓJ SPOSÓB NA BIZNES
Budżet obywatelski Nowego Sącza
Polityka społeczna
Nowosądeckie Forum Seniorów
Ankieta - Gospodarowanie odpadami komunalnymi
NKR
dotacje-ochrona-srodowiska
Rezerwacje wizyt Wds.Przedsiębiorczości
e-PUAP
Powiadamianie SMS
poreczenia kredytowe
Internet na dobry początek ...
Konsultacje społeczne
Rodzina 500+