Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 57”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 57”

dodano: 2018-12-05

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 258/10 i 257/6 w obrębie 118 w Nowy Sączu przy ulicy Dunajcowej”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 258/10 i 257/6 w obrębie 118 w Nowy Sączu przy ulicy Dunajcowej”

dodano: 2019-01-18

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej składającej się z wieży telekomunikacyjnej, urządzeń teletechnicznych i ogrodzenia, na części działki nr 11/4 w obrębie 85 oraz działkach nr 11/6 i 12/6 w obrębie 85 przy ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu.

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej składającej się z wieży telekomunikacyjnej, urządzeń teletechnicznych i ogrodzenia, na części działki nr 11/4 w obrębie 85 oraz działkach nr 11/6 i 12/6 w obrębie 85 przy ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu.

dodano: 2019-01-15

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na części działek (...) w obrębie 6 w Nowym Sączu oraz części działek (...) w obrębie 16 w Nowym Sączu, przy ulicy Wincentego Witosa”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na części działek (...) w obrębie 6 w Nowym Sączu oraz części działek (...) w obrębie 16 w Nowym Sączu, przy ulicy Wincentego Witosa”

dodano: 2019-01-15

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Bulwar Narwiku

Dotyczy: Pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Kamienica Nawojowska, w związku z wykonaniem obiektu pn.: "Zjazd publiczny z ul. Bulwar Narwiku (...) wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Bulwar Narwiku w Nowym Sączu, w celu obsługi budynku handlowo-usługowego"

dodano: 2019-01-14

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 486/1 i 486/2 w obrębie 118 w Nowy Sączu przy ulicy Całkowej"

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 486/1 i 486/2 w obrębie 118 w Nowy Sączu przy ulicy Całkowej"

dodano: 2019-01-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 84/9, 84/16 w obrębie 123 w Nowym Sączu z przyłączami w rejonie ulicy Świt, Jodłowej i Promiennej”.

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 84/9, 84/16 w obrębie 123 w Nowym Sączu z przyłączami w rejonie ulicy Świt, Jodłowej i Promiennej”.

dodano: 2019-01-10

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa garaży na działkach: nr 9/6 w obrębie 68 i nr 16/22 w obrębie 67 w Nowym Sączu przy ulicy Rokitniańczyków

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa garaży na działkach: nr 9/6 w obrębie 68 i nr 16/22 w obrębie 67 w Nowym Sączu przy ulicy Rokitniańczyków

dodano: 2019-01-02

czytaj całość

inwestycji pn.: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Nowym Sączu na osiedlu Helena – etap II i III, przy ulicy Dunikowskiego Rzeźbiarskiej, Krakowskiej, Banacha, Całkowej i Lachów Sądeckich na działkach (...) przy ulicy Dunajcowej

inwestycji pn.: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Nowym Sączu na osiedlu Helena – etap II i III, przy ulicy Dunikowskiego Rzeźbiarskiej, Krakowskiej, Banacha, Całkowej i Lachów Sądeckich na działkach (...) przy ulicy Dunajcowej

dodano: 2018-12-31

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych budynków mieszkalnych w Nowym Sączu na osiedlu Helena - etap II i III, przy ulicy Dunikowskiego Rzeźbiarskiej, Krakowskiej, Banacha, Całkowej i Lachów Sądeckich na działkach 492/1, 491/1, 491/6, 491/5, 492/2, 486/2, 486/3 w obrębie 118”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych budynków mieszkalnych w Nowym Sączu na osiedlu Helena - etap II i III, przy ulicy Dunikowskiego Rzeźbiarskiej, Krakowskiej, Banacha, Całkowej i Lachów Sądeckich na działkach 492/1, 491/1, 491/6, 491/5, 492/2, 486/2, 486/3 w obrębie 118”

dodano: 2018-12-31

czytaj całość