Czwartek, 25 maja 2017 Temp. max: 15 °C
Temp. min: 9 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1012.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Grzegorz, Urban, Magda
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXVII/646/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego (...)

dodano: 2017-04-28

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: ”Budowa linii kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Nowym Sączu, ul. Podmłynie, ul. Tłoki oraz droga wewnętrzna

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

dodano: 2017-05-24

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wyjściami poza pas drogowy w rejonie ulicy Łącznik w Nowym Sączu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

dodano: 2017-05-23

czytaj całość

Obwieszczenie pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym i punktu redukcyjno-pomiarowego przy ulicy Powstańców Warszawy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-05-15

czytaj całość

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XIX/657/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24” (...

dodano: 2017-05-10

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu inżynierskiego budowlanego – muru oporowego na mikropalach, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 75 ulicy Tarnowskiej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-05-05

czytaj całość

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 54”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/197/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-04-28

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa kontenerowej stacji trafo, linii kablowych i przyłączy kablowych (...) w rejonie skrzyżowania ulic: Zielonej, Jana Pawła II i Wyspiańskiego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-04-26

czytaj całość

Obwieszczenie dptyczące inwestycji pn.:„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych z punktami redukcyjno-pomiarowymi (...) ul. Podmłynie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta (...)

dodano: 2017-04-26

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Przepięcie sieci wodociągowej od ul. Jastrzębiej do ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, z likwidacją odcinka sieci na działce nr 104/3 (...)

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-04-24

czytaj całość