Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 Temp. max: 12 °C
Temp. min: 3 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1020.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Grzegorz, Aleksy, Horacy
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Przepięcie sieci wodociągowej od ul. Jastrzębiej do ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, z likwidacją odcinka sieci na działce nr 104/3 (...)

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-04-24

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wyjściami poza pas drogowy w rejonie ulicy Łącznik w Nowym Sączu

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-04-24

czytaj całość

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-04-18

czytaj całość

inwestycji pn. ”Budowa linii kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Nowym Sączu, ul. Podmłynie, ul. Tłoki (...)

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

dodano: 2017-03-31

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Istniejąca droga publiczna, stanowiąca ulicę Łukasińskiego (...)"

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

dodano: 2017-03-20

czytaj całość

Postanowienie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 9/1 w obrębie 40 (...)

Na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Golonkę, Pracownia Projektowa Marcin Golonka, (...)

dodano: 2017-03-20

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zakładników i Dobrzańskiego w Nowym Sączu (...)"

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

dodano: 2017-03-10

czytaj całość