Wtorek, 17 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Jadwiga, Aneta, Bogdan
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działek nr 49/32, 49/33 w obrębie 61 w Nowym Sączu przy ul. Krokowskiego

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działek nr 49/32, 49/33 w obrębie 61 w Nowym Sączu przy ul. Krokowskiego

dodano: 2018-07-16

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działek nr 242/8, 242/6, 242/3 w obrębie 110 w Nowym Sączu przy ul. Starodworskiej

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działek nr 242/8, 242/6, 242/3 w obrębie 110 w Nowym Sączu przy ul. Starodworskiej

dodano: 2018-07-16

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku usługowego, na działce nr 2/24 i części działki nr 2/14 w obrębie 68 w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku usługowego, na działce nr 2/24 i części działki nr 2/14 w obrębie 68 w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego”

dodano: 2018-07-12

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku handlowego, na działce nr 2/37 i części działki nr 2/14 w obrębie 68 w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku handlowego, na działce nr 2/37 i części działki nr 2/14 w obrębie 68 w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego”

dodano: 2018-07-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu pomiarowego dla budynku gospodarczego, na części działek nr 156, 158/1, 158/2 w obrębie 29 oraz na części działki nr 93/4 w obrębie 77 w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu pomiarowego dla budynku gospodarczego, na części działek nr 156, 158/1, 158/2 w obrębie 29 oraz na części działki nr 93/4 w obrębie 77 w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej

dodano: 2018-07-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przebudową słupa nn - 0,4 kV, na działkach nr 581, 582, 395/4 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Dąbrówki i Zyndrama.

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przebudową słupa nn - 0,4 kV, na działkach nr 581, 582, 395/4 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Dąbrówki i Zyndrama.

dodano: 2018-07-10

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 556/4, 370/14, 370/13, 370/16 w obr. 115 w Nowym Sączu, przy ulicy Majdan

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 556/4, 370/14, 370/13, 370/16 w obr. 115 w Nowym Sączu, przy ulicy Majdan

dodano: 2018-07-10

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku nr 3 w Nowym Sączu wraz ze zmianą zagospodarowania terenu oraz infrastrukturą techniczną (...) na działkach o numerach 115/1, 115/2, 115/4 obr. 089, j. ewid. Miasto Nowy Sącz

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku nr 3 w Nowym Sączu wraz ze zmianą zagospodarowania terenu oraz infrastrukturą techniczną (...) na działkach o numerach 115/1, 115/2, 115/4 obr. 089, j. ewid. Miasto Nowy Sącz

dodano: 2018-07-09

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku handlowego, na części działek nr: 19/99, 115, 19/97, 19/82, 19/124 w obrębie 111 w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej”.

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku handlowego, na części działek nr: 19/99, 115, 19/97, 19/82, 19/124 w obrębie 111 w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej”.

dodano: 2018-07-06

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. : Budowa stacji bazowej składającej się z wieży telekomunikacyjnej, urządzeń teletechnicznych i ogrodzenia, na części działki nr 11/4 w obrębie 85 oraz działki nr 11/6 oraz 12/6 w obrębie 85 przy ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. : Budowa stacji bazowej składającej się z wieży telekomunikacyjnej, urządzeń teletechnicznych i ogrodzenia, na części działki nr 11/4 w obrębie 85 oraz działki nr 11/6 oraz 12/6 w obrębie 85 przy ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu

dodano: 2018-07-04

czytaj całość