Poniedziałek, 18 marca 2019 Imieniny obchodzą: Cyryl, Edward, Anzelm
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Nowy Sącz-55, Nowy Sącz-56)

Ogłoszenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz – 55" i "Nowy Sącz - 56"

dodano: 2019-02-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 10 w obrębie 77 przy ulicy Łokietka”

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 10 w obrębie 77 przy ulicy Łokietka”

dodano: 2019-03-13

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 92/6 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”.

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 92/6 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”.

dodano: 2019-03-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 10 w obrębie 77 przy ulicy Łokietka”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 10 w obrębie 77 przy ulicy Łokietka”

dodano: 2019-03-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przykrycie rowu melioracyjnego na części działek 23/22, 23/37, 23/36, 23/40, 23/41 w obr 39 przy ul, Długoszowskiego.”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przykrycie rowu melioracyjnego na części działek 23/22, 23/37, 23/36, 23/40, 23/41 w obr 39 przy ul, Długoszowskiego.”

dodano: 2019-03-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Piątkowa – Biegonice wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją redukcyjno-pomiarową I-go stopnia, na działce nr 261/6 w obrębie 110 w Nowym Sączu, przy al. Piłsudskiego.”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Piątkowa – Biegonice wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją redukcyjno-pomiarową I-go stopnia, na działce nr 261/6 w obrębie 110 w Nowym Sączu, przy al. Piłsudskiego.”

dodano: 2019-03-08

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.; „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działkach nr: 875/2, 875/3, 875/4 w obrębie 113 przy ulicy Popradzkiej w Nowym Sączu”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.; „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działkach nr: 875/2, 875/3, 875/4 w obrębie 113 przy ulicy Popradzkiej w Nowym Sączu”

dodano: 2019-03-06

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 62/29, 62/32 w obrębie 16 w Nowym Sączu oraz działkach nr 37/12, 37/10, 38/5, 39/5 w obrębie 6 w Nowym Sączu, w rejonie ulicy Zdrojowej”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 62/29, 62/32 w obrębie 16 w Nowym Sączu oraz działkach nr 37/12, 37/10, 38/5, 39/5 w obrębie 6 w Nowym Sączu, w rejonie ulicy Zdrojowej”

dodano: 2019-03-05

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 92/6, 92/7, 92/5, 128/1, 128/2 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 92/6, 92/7, 92/5, 128/1, 128/2 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”

dodano: 2019-03-05

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 486/1 i 486/2 w obrębie 118 w Nowy Sączu przy ulicy Banacha”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 486/1 i 486/2 w obrębie 118 w Nowy Sączu przy ulicy Banacha”

dodano: 2019-03-04

czytaj całość