Środa, 01 marca 2017 Temp. max: 7 °C
Temp. min: 0 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1000.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Albin(a), Antoni(na), Joanna, Radosław(a)
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawieustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

dodano: 2017-01-13

czytaj całość

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 25”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/299/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)

dodano: 2017-02-17

czytaj całość

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 25”

Prezydent Miasta Nowgo Sącza zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVII/299/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. przystąpił do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 25”. (...)

dodano: 2017-02-17

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zakładników i Dobrzańskiego w Nowym Sączu (...)

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza zawiadamia, że: (...)

dodano: 2017-02-06

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn:.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie położonym przy ulicach Radzieckiej i Orkana

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa UrzęduMiasta Nowego Sącza

dodano: 2017-01-13

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 527/1, 226/25, 226/24, 226/23 w obr.116, przy ulicy Bolesława Prusa w Nowym Sączu

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn.zm.) (...)

dodano: 2016-12-30

czytaj całość