Czwartek, 22 marca 2018 Imieniny obchodzą: Katarzyna, Bogusław, Paweł
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-14"

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-14"

dodano: 2018-01-23

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu wraz z odwodnieniem i przebudową kolidującego uzbrojenia na częściach działkach o numerach 592 w obr. 109 oraz nr 80 i 53/2 w obr. 108”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu wraz z odwodnieniem i przebudową kolidującego uzbrojenia na częściach działkach o numerach 592 w obr. 109 oraz nr 80 i 53/2 w obr. 108”

dodano: 2018-03-20

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Rozdzielenie odcinka kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę odcinków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej, na działkach nr 5/10, 6/12, 6/13, 21/1 w obr. 66, w rejonie skrzyżowania ulic: 1.Brygady i Piłsudskiego

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Rozdzielenie odcinka kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę odcinków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej, na działkach nr 5/10, 6/12, 6/13, 21/1 w obr. 66, w rejonie skrzyżowania ulic: 1.Brygady i Piłsudskiego

dodano: 2018-03-19

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego budynku hospicjum na działce nr 193/5 w obrębie 110 w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego budynku hospicjum na działce nr 193/5 w obrębie 110 w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej

dodano: 2018-03-12

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile 56253 Nowy Sącz (...) przy ulicy Grunwaldzkiej

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile 56253 Nowy Sącz (...) przy ulicy Grunwaldzkiej

dodano: 2018-03-09

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej (...) w obrębie 123 w Nowym Sączu z przyłączami w rejonie ulicy Świt, Jodłowej i Promiennej”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej (...) w obrębie 123 w Nowym Sączu z przyłączami w rejonie ulicy Świt, Jodłowej i Promiennej”

dodano: 2018-03-07

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Nawojowskiej i Porucznika Tadeusza Ryby (dawniej ulica Zubrzyckiego)

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Nawojowskiej i Porucznika Tadeusza Ryby (dawniej ulica Zubrzyckiego)

dodano: 2018-03-05

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 46/1, 39, 38/3, 59/11 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 46/1, 39, 38/3, 59/11 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”

dodano: 2018-02-22

czytaj całość

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące inwestycji pn.: Budowa nowoczesnego dworca kolejowego w nowej lokalizacji (bez wyburzania istniejącego obiektu) wraz z zagospodarowaniem terenu, na działce nr 190/1, obręb 113, jedn. ewid. m. Nowy Sącz

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące inwestycji pn.: Budowa nowoczesnego dworca kolejowego w nowej lokalizacji (bez wyburzania istniejącego obiektu) wraz z zagospodarowaniem terenu, na działce nr 190/1, obręb 113, jedn. ewid. m. Nowy Sącz

dodano: 2018-02-22

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile 56253 Nowy Sącz, na działce nr 7/16 w obr. 100 w Nowym Sączu, przy ulicy Grunwaldzkiej

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile 56253 Nowy Sącz, na działce nr 7/16 w obr. 100 w Nowym Sączu, przy ulicy Grunwaldzkiej

dodano: 2018-02-21

czytaj całość