Czwartek, 18 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 12”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/297/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-12-22

czytaj całość

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działkach (...) w obrębie 123 w Nowym Sączu z przyłączami w rejonie ulicy Świt, Jodłowej i Promiennej”

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

dodano: 2018-01-17

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przekroczeniem rzeki Dunajec na części działek nr 273, 149/2 w obrębie 24; działek nr 42/5, 42/3, 42/1, 45 w obrębie 23 oraz działki nr 10 w obrębie 11 w Nowym Sączu przy ulicy Dunajcowej i Tarnowskiej”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przekroczeniem rzeki Dunajec na części działek nr 273, 149/2 w obrębie 24; działek nr 42/5, 42/3, 42/1, 45 w obrębie 23 oraz działki nr 10 w obrębie 11 w Nowym Sączu przy ulicy Dunajcowej i Tarnowskiej”

dodano: 2018-01-12

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr 270/1, 270/3, 279/6, 283/3, 280/4, 279/3, 275/2 w obrębie 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Marii Dąbrowskiej

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr 270/1, 270/3, 279/6, 283/3, 280/4, 279/3, 275/2 w obrębie 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Marii Dąbrowskiej

dodano: 2018-01-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji polegającej na budowie garaży jako uzupełnienia istniejących ciągów garaży na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, na działkach nr 9/6 w obr. 68 i nr 16/22 w obr. 67, przy ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu

Obwieszczenie dotyczące inwestycji polegającej na budowie garaży jako uzupełnienia istniejących ciągów garaży na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, na działkach nr 9/6 w obr. 68 i nr 16/22 w obr. 67, przy ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu

dodano: 2018-01-11

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na działkach nr 28/1, 23/9,23/6, 23/13 w obrębie 38 oraz działka 1/22 w obrębie 41 w Nowym Sączu w rejonie ulicy Długoszowskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-12-21

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego na działkach nr 38/19, 38/18, 38/15 w obrębie 6 w Nowym Sączu przy ulicy Hasiora”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

dodano: 2017-12-20

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa przepustu wraz z dojazdami na części działek nr 17/1, 44/4 w obrębie 5 w Nowym Sączu przy ulicy Barskiej”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

dodano: 2017-12-20

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/14, 2/21 w obrębie 13 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

dodano: 2017-12-20

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego (...) przy ulicy Marcinkowickiej w Nowym Sączu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-12-13

czytaj całość