Czwartek, 29 czerwca 2017 Imieniny obchodzą: Piotr, Paweł, Benita
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXVII/646/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego (...)

dodano: 2017-04-28

czytaj całość

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 57"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie (...)

dodano: 2017-06-07

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z podłączeniem obiektów NEWAG SA, na części działek nr 26/4, 141, 140, 18, 139/2, 9, 138 w obr. 63 oraz na części działki nr 3/8 w obr. 94, w rejonie ulic: Krajewskiego, Nawojowskiej, Szczepanowskiego w Nowym Sączu

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

dodano: 2017-06-02

czytaj całość