Niedziela, 19 lutego 2017 Temp. max: 4 °C
Temp. min: -3 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1027.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Konrad, Arnold, Marceli
Szukaj:

WYDZIAŁ WYMIARU I KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW

   

Rynek 1 (Ratusz), parter, pokoje nr  3, 4, 5, 6, 7, 8
telefon: 18 44 86 500 lub 018 443 53 08

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału:

mgr inż. Marta Olech - tel. 18 44 86 505

 

Zobacz na Katalog usług wydziału

 

Głównym celem działania wydziału jest realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat w tym:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportowych,
 • opłata skarbowa oraz
 • opłata targowa
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W skład wydziału wchodzą:
Referat Wymiaru Podatków (WKP.RWP)

Referat Księgowości Podatkowej (WKP.RKP) 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WKP.RWKO)

 

W związku z powyższym do zadań wydziału należy:

Referat Wymiaru Podatków (WKP.RWP):

Referatem kieruje dyrektor wydziału

Pracownicy:

Mariusz Dąbrowski 18 44 86 543 
Iwona Długosz 18 44 86 571
Danuta Góra 18 44 86 535 
Lidia Kaczor  18 44 86 535 
Halina Kmak  18 44 86 571 
Małgorzata Majowska 18 44 86 571
Kinga Plata 18 44 86 592
Maria Prusak  18 44 86 542
Stanisława Smoleń  18 44 86 527 

 

 • wymiar podatku i prowadzenie niezbędnej dokumentacji do jego prawidłowego   ustalenia oraz sporządzanie decyzji wymiarowych dla wszystkich podatników z terenu miasta Nowy Sącz;
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków;
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie rejestrów ewidencji podatków;
 • opracowywanie projektów uchwał dotyczących spraw podatkowych;
 • załatwianie innych spraw stron, mieszczących się w zakresie prac Referatu.

 

Referat Księgowości Podatkowej (WKP.RKP.):

Kierownik Referatu:

mgr Anna Poczkajska  tel. 18 44 86 582

Pracownicy:

Aneta Błaszczyk 18 44 86 598
Danuta Chrobak 18 44 86 591 - obsługa kasy podatkowej
Natalia Czoch 18 44 86 584
Damian Hebda 18 44 86 567
Alina Jarmolińska 18 44 86 547
Krystyna Kożuch 18 44 86 527
Halina Kret 18 44 86 578
Urszula Pietrzak 18 44 86 578
Teresa Piorunik 18 44 86 592
Krystyna Wojtas 18 44 86 592
Agnieszka Wójcik-Świgut 18 44 86 567

 

 

 • prowadzenie księgowości podatkowej - pobór podatków i opłat, księgowanie wpłat,  odpisów, zwrotów zgodnie z  obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • prowadzenie księgowości kasowego wykonania budżetu Miasta;
 • wszczynanie egzekucji zaległości podatkowych w oparciu o zapisy księgowe;
 • prowadzenie kasy dla poboru podatków i opłat;
 • sporządzanie sprawozdawczości z wykonania dochodów własnych;
 • sporządzanie indywidualnych decyzji w sprawach udzielania ulg w podatkach w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty - w granicach przysługujących uprawnień i po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków;
 • wydawanie zaświadczeń o opłacaniu podatków.

 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WKP.RWKO):

Kierownik Referatu:

mgr Agata Oleksy tel. 18 44 86 528

Pracownicy:

Monika Bajerska-Kościółek 18 44 86 519
Karolina Cuper 18 44 86 528
Maria Kaczor 18 44 86 503
Mariola Kłębczyk 18 44 86 503
Sebastian Kordeczka 18 44 86 599
Ewelina Koszyk 18 44 86 528
Dagmara Lasko 18 44 86 503
Sławomir Suski 18 44 86 519

 

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne na podstawie ewidencji podatkowej oraz składanych deklaracji,
 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty skarbowej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg podatkowych (umorzenie opłat, odsetek, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty skarbowej,
 • wszczynanie postępowania do ściągnięcia należności (upomnienia, decyzje określające zobowiązanie podatkowe, tytuły wykonawcze).
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących opłat.

 

W ramach Referatu Księgowości Podatkowej i Opłatowej funkcjonuje kasa podatkowa.

KASA PODATKOWA
Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek:  07:30-15:00

 

W zakresie działań kasy przewidziano możliwość dokonywania  wpłat podatków i opłat w tym opłaty skarbowej i targowej.

Ponadto wpłaty z tytułu podatków i opłat  można dokonywać bezpośrednio na indywidualny nr rachunku bankowego lub na rachunek bankowy tut. Organu podatkowego tj.:

Numer rachunku:
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531