Poniedziałek, 22 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Cyntia
Szukaj:

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

ul. Szwedzka 2, I piętro,

telefon:

- dowody osobiste: 18 44 86 676
 
 Uwaga: Czy dowód osobisty jest gotowy można sprawdzić na stronie internetowej obywatel.gov.pl

- zameldowanie, wymeldowanie 18 44 86 675

- udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców 18 44 86 677

- Nowosądecka Karta Rodziny 18 44 86 674

- Nowosądecka Karta Seniora  18 44 86 674

- udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych 18 44 86 673

 

faks: 18 44 86 673


Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:15


Dorota Kudlik - dyrektor wydziału

pokój nr 2, telefon 18 44 20 111, 18 44 86 670

 

Katalog usług

 


W skład wydziału wchodzą:

 • Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych;
 • Stanowisko ds. Udostępniania Danych Osobowych i Spraw Społecznych;
 • Stanowiska ds. Ewidencji Ludności w tym stanowisko ds. Kwalifikacji Wojskowej;
 • Stanowiska ds. Dowodów Osobistych.

 


Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, zgromadzeń oraz powszechnego obowiązku wojskowego.

 1. Ewidencja ludności

  1. Zameldowania

   1. zameldowanie na pobyt stały

   2. zameldowanie na pobyt czasowy

   3. zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

  2. Wymeldowania

   1. wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

   2. wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

   3. zgłoszenie wyjazdu i powrotu poza granice RP

  3. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

 2. Dowody osobiste

  1. Wydanie dowodu osobistego

   1. po raz pierwszy

   2. w związku ze zmianą danych

   3. w razie jego utraty

    • kradzieży

    • zagubienia

   4. z powodu zniszczenia

   5. w związku z utratą ważności

  2. Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu utraty dowodu osobistego

    
 3. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z Rejestru Dowodów Osobistych.

 4. Wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób, które stale zamieszkują na terenie miasta bez zameldowania.

 5.  Zgromadzenia

  Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń na terenie Nowego Sącza dla podejmowania czynności przewidzianych prawem w tym zakresie

   

 6. Sprawy wojskowe

   

  1. Prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

  2. Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

  3. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

  4. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

  5. Wydawanie decyzji o ustaleniu i wypłacie świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy, rekompensującego utracone zarobki, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

  6. Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki z powodu wezwania przez właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony.

  VII. Wydawanie Nowosądeckiej Karty Rodziny

  VIII. Wydawanie Nowosądeckiej Karty Seniora

 

W skład Wydziału wchodzą następujące stanowiska:

1) stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw organizacyjnych

2) stanowisko ds. postępowań administracyjnych

3) stanowisko ds. kwalifikacji wojskowej

4) stanowiska ds. meldunkowych

5) stanowiska ds. dowodów osobistych

6) stanowisko ds. społecznych

 

Pracownicy:

 

Renata Frączek

tel. 18 44 86 677

Jadwiga Hudziak

tel. 18 44 86 676

Beata Klatka

tel. 18 44 86 677

Wiesława Ociepka

tel. 18 44 86 677

Maria Pustułka

tel. 18 44 86 674

Lucyna Ruchałowska

tel. 18 44 86 676

Małgorzata Stanuszek

tel. 18 44 86 675

Krystyna Szwaja

tel. 18 44 86 675

Rafał Tylka

tel. 18 44 86 673

Klaudia Król-Rybarska 

tel. 18 44 42 882