Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

ul. Narutowicza 6 (parter, I piętro)
tel. 18 443 43 54, 18 444 43 65
fax: 18 414 50 91
e-mail: wpr@nowysacz.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30


p.o. dyrektora Wydziału: Krzysztof Hebda
tel. 18 444 43 66

 

Zastępca Dyrektora Wydziału: Renata Hogan-Marciszewska
tel. 18 414 50 96

  

W skład Wydziału wchodzą:

Zespół ds. Pomocy Publicznej (WPR.ZPP)
Biuro Obsługi Przedsiębiorcy (WPR.BOP)
Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych (WPR.FZ)
Stanowisko Obsługi Inwestora (WPR.SOI)
  


Zespół ds. Pomocy Publicznej:

 • rozpatrywanie wniosków podatników prowadzących działalność gospodarczą, związanych
  z udzielaniem ulg (umorzenia, raty, odroczenia) w spłacie podatków i opłat lokalnych;
 • wydawanie opinii wewnętrznych na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie zgodności z przepisami pomocy publicznej planowanego do udzielenia wsparcia, pochodzącego ze środków publicznych budżetu Miasta Nowego Sącza;
 • opracowywanie projektów programów pomocowych w formie aktów prawa miejscowego;
 • wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
 • prowadzenie sprawozdawczości wymaganej ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • opracowywanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Biuro Obsługi Przedsiębiorcy:

 • rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • zmiana wpisu w CEIDG;
 • zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG;
 • wykreślenie wpisu z CEIDG;
 • udzielanie informacji ustnych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w archiwalnej bazie danych "Ewidencja Działalności Gospodarczej" (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji przed 1 lipca 2011 r.);
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis w archiwalnej bazie danych "Ewidencja Działalności Gospodarczej".
   

Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych:

 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Miasto środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej;
 • zarządzanie projektami nieinwestycyjnymi realizowanymi przez Miasto;
 • przygotowanie warunków i realizacja przedsięwzięć publiczno–prywatnych z udziałem Miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją Miasta.
   

Stanowisko Obsługi Inwestora:

 • koordynowanie obsługi inwestorów gospodarczych w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Nowego Sącza;
 • opracowywanie oraz popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Nowym Sączu;
 • prowadzenie spraw Podstrefy Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego;
 • współpraca z agendami rządowymi i pozarządowymi w zakresie informacji i promocji gospodarczej miasta.

 

Pozostałe zadania: 

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi osobami prawnymi prowadzącymi działalność wspierającą przedsiębiorczość w Nowym Sączu, w tym z Komisją Wspólną Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza oraz Radą Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza;
 • redagowanie poradnika dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej pn. "Moja Firma w Nowym Sączu";
 • sporządzanie rocznego raportu o stanie gospodarczym Nowego Sącza.

 
 

Zespół ds. Pomocy Publicznej (WPR.ZPP)
ul. Narutowicza 6, I piętro

Kierownik Zespołu: Elżbieta Janik, tel. 18 414 50 93

Pracownicy:
Justyna Langenfeld, tel. 18 414 50 93
Elżbieta Pach, tel. 18 414 50 90
Katarzyna Pasiut, tel. 18 414 50 92

 

Biuro Obsługi Przedsiębiorcy (WPR.BOP)
ul. Narutowicza 6, I piętro

Biurem kieruje Dyrektor Wydziału

Pracownicy:
Bożena Jamróz, tel. 18 44 44 367
Katarzyna Zając, tel. 18 44 44 368


Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych (WPR.FZ)
ul. Narutowicza 6, parter

Pracownicy:

Iwona Bogdańska, tel. 18 414 50 97 
Patrycja Bugara, tel. 18 414 50 99
Natalia Groń-Jeleń, tel. 18 414 50 96
Maciej Kluch, tel. 18 471 00 10
Katarzyna Kozak, tel. 18 471 00 11
Aleksandra Kruczek, tel. 18 414 50 94
Justyna Lelito, tel. 18 414 50 95
Agata Leśniara, tel. 18 414 50 99
Katarzyna Morcinek, tel. 18 414 50 97
Ewa Rumin, tel. 18 471 00 10
Mateusz Woźniak, tel. 18 414 50 95
Iwona Zyzak, tel. 18 414 50 97

 

Stanowisko Obsługi Inwestora (WPR.SOI)
ul. Narutowicza 6, I piętro

Krzysztof Hebda, tel. 18 44 44 369

 

Katalog usług Wydziału w zakresie Pomocy Publicznej
Katalog usług Wydziału w zakresie Biura Obsługi Przedsiębiorcy