Niedziela, 22 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia
Szukaj:

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU,
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI

 

 

Józef Kantor - dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji

Rynek 22, I piętro

tel. 18 44 86 770

Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:30

 

Tomasz Michałowski - z-ca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji

ul. Dunajewskiego 4

tel. 18 471 00 35

Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:30

 

Katalog usług

 

Do zakresu działania Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji należą sprawy z zakresu realizacji polityki kulturalnej oraz sportowej Miasta, współpracy oraz nadzoru nad organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sportu i turystyki, nadzoru nad działalnością miejskich placówek i instytucji kultury oraz sportu, organizacji imprez masowych, obchodów rocznic i świąt o charakterze niepodległościowym, narodowym i innych.

Sprawy z zakresu ochrony zabytków, opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej i dziedzictwa narodowego.

Prowadzenie prac związanych z redagowaniem i publikowaniem "Rocznika Sądeckiego".

Realizacja zadań w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, w tym nadzór merytoryczny nad realizacją projektu i prowadzenie działań w zakresie informacji turystycznej.

Zapewnienie warunków rozwoju kontaktów Miasta z zagranicą tj. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oraz logistyczną organizacją współpracy międzynarodowej Miasta. Koordynowanie działań promocyjnych.

  W skład Wydziału wchodzą również: Zespół ds. kultury i sztuki, Zespół ds. sportu, Referat Komunikacji Społecznej, Referat Promocji i Turystyki w skład którego wchodzi Centrum Informacji Turystycznej (CIT).

 Wydział sprawuje nadzór nad Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz nad Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu – w zakresie organizacji imprez sportowych.

 

Zespół ds. kultury i sztuki

Janina Szczygieł

tel. 18 44 86 771

Małgorzata Szewczyk

tel. 18 44 86 772

 

Stanowisko ds. współpracy zagranicznej

Beata Klimek-Susuł

tel. 18 44 86 774

 

Redakcja Rocznika Sądeckiego

Leszek Migrała         

tel. 18 44 86 777

 

tel. 18 44 86 773

 

Stanowisko ds. Ochrony Zabytków

Wojciech Butscher   

tel. 18 44 86 778

 

 

Zespół ds. sportu

Bogdan Sekuła         

tel. 18 44 86 775

Marcin Karcz

tel. 18 44 86 775

Jacek Waśko      

tel. 18 44 86 776

 

 

Referat Promocji i Turystyki

ul. Dunajewskiego 4

Klaudia Fałowska

tel. 18 471 00 37

Urszula Górka

tel. 18 471 00 36

 

Centrum Informacji Turystycznej

ul. Szwedzka 2

e-mail: cit@nowysacz.pl

strona www: http://ziemiasadecka.info

Dorota Franczyk

tel. 18 444 24 22

Małgorzata Kalczyńska

tel. 18 444 24 22

Józef Sławomir Mikołajczyk

tel. 18 444 24 22

 

 

Referat Komunikacji Społecznej

ul. Dunajewskiego 4

tel. 18 471 00 30

 

Renata Stawiarska

tel. 18 471 00 31

Janusz Srοka

tel. 18 471 00 32

Wiesław Turek

tel. 18 471 00 30

Monika Zagórowska

tel. 18 471 00 33