Piątek, 14 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor, Jan
Szukaj:

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU,
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI

 

 

Marcin Poręba - p.o. dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji

Rynek 1

tel. 18 44 86 770

Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:30

  

Katalog usług

 

Do zakresu działania Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji należą sprawy z zakresu realizacji polityki kulturalnej oraz sportowej Miasta, współpracy oraz nadzoru nad organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sportu i turystyki, nadzoru nad działalnością miejskich placówek i instytucji kultury oraz sportu, organizacji imprez masowych, obchodów rocznic i świąt o charakterze niepodległościowym, narodowym i innych.

Sprawy z zakresu ochrony zabytków, opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej i dziedzictwa narodowego.

Prowadzenie prac związanych z redagowaniem i publikowaniem "Rocznika Sądeckiego".

Realizacja zadań w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, w tym nadzór merytoryczny nad realizacją projektu i prowadzenie działań w zakresie informacji turystycznej.

Zapewnienie warunków rozwoju kontaktów Miasta z zagranicą tj. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oraz logistyczną organizacją współpracy międzynarodowej Miasta. Koordynowanie działań promocyjnych.

  W skład Wydziału wchodzą również: Zespół ds. kultury i sztuki, Zespół ds. sportu, Zespół promocji i komunikacji społecznej w skład którego wchodzi Centrum Informacji Turystycznej (CIT).

 Wydział sprawuje nadzór nad Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

 

Zespół ds. kultury i sztuki

Małgorzata Olszak

tel. 18 44 86 771

Małgorzata Szewczyk

tel. 18 44 86 772

 

Stanowisko ds. współpracy zagranicznej

Beata Klimek-Susuł

tel. 18 44 86 774

 

Redakcja Rocznika Sądeckiego

Leszek Migrała         

tel. 18 44 86 777

Patrycja Szafraniec

tel. 18 44 86 773

 

Stanowisko ds. ochrony zabytków

Wojciech Butscher   

tel. 18 44 86 778

 

 

Zespół ds. sportu

Bogdan Sekuła         

tel. 18 44 86 775

Marcin Karcz

tel. 18 44 86 775

Jacek Waśko      

tel. 18 44 86 776

 

 

Zespół ds. promocji i komunikacji społecznej

Rynek 5, II piętro, pok nr 202 (wejście przez bramę Rynek 6)

Joanna Cisowska

tel. 18 44 86 663

Urszula Górka

tel. 18 44 86 661

Janusz Srοka
(ul. Dunajewskiego 4)

tel. 18 471 00 32

Wiesław Turek

tel. 18 44 86 662

 

w zespole; Centrum Informacji Turystycznej

ul. Szwedzka 2

e-mail: cit@nowysacz.pl

strona www: http://ziemiasadecka.info

Dorota Franczyk

tel. 18 444 24 22

Małgorzata Kalczyńska

tel. 18 444 24 22

Józef Sławomir Mikołajczyk

tel. 18 444 24 22