Piątek, 19 października 2018 Imieniny obchodzą: Piotr, Ziemowit, Izaak
Szukaj:

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Rynek 3, I piętro

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30 -15:30

 

           środa - dzień wewnętrzny - dziennik podawczy przyjmuje w tym dniu klientów wydziału
           w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 (ratusz), parter.


Dyrektor Wydziału: Dorota Goławska

Rynek 1, I piętro, pok. nr 11

telefon: 18 44 86 544


Zastępca Dyrektora Wydziału: Barbara Hotloś

Rynek 3, 1 piętro

telefon: 18 415 65 55

 

 

 

Katalog usług


telefon centrala:  18 444 21 66
fax: 18 415 65 64

 

Do zadań Wydziału należą sprawy z zakresu utrzymania urządzeń infrastruktury komunalnej, terenów zielonych - w tym ogrodnictwa miejskiego, małej architektury, zachowania czystości, odśnieżania części Miasta, utrzymania parków i placów - w tym placów zabaw, estetyzacji Miasta, gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie organizacji i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, targowisk miejskich, realizacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi (dzikimi) oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych, sprawy dotyczące zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną, współpraca z zarządami ogródków działkowych, edukacji obywatelskiej wynikającej z zakresu działań Wydziału.

Wydział realizuje politykę mieszkaniową Miasta, prowadzi nadzór nad zarządzaniem zasobami komunalnymi, reprezentowaniem interesów właścicielskich Miasta we wspólnotach mieszkaniowych. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta przydziały mieszkań z zasobów komunalnych. Prowadzi gospodarkę gminnymi lokalami użytkowymi.

W składzie wydziału pracuje Ogrodnik Miejski.

 

Wydział dzieli się na:
 

Referat Komunalny

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 444 21 66

Kierownik Referatu - Marek Kościsz

 

Pracownicy:

Dorota Bielska

18 415 65 58

Ewa Kałużny

18 415 65 58

Tomasz Kustra

18 415 65 57

Agnieszka Michalik

18 415 65 75

Agnieszka Więcławek

18 415 65 70

Maria Witowska

18 415 65 70

 

 

 

Referat Lokalowy

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 444 14 13

Kierownik Referatu - Roman Jeleń

 

Pracownicy:

Agnieszka Jakubowska  18 415 65 53
Magdalena Sołtys   
18 415 65 69
Halina Sawczyńska 18 415 65 68
Magdalena Witek 18 415 65 54
Sylwia Fałowska  
18 415 65 65
Katarzyna Rączkowska - Urbańska
18 415 65 66

 

 

Stanowisko ogrodnika miejskiego:

Ewa Klimek                          18 415 65 60

 

Samodzielne stanowisko ds obsługi administracyjnej:

Iwona Klimczak     18 415 65 75
Maksym Gierałt    
18 415 65 56