Niedziela, 23 lipca 2017 Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna
Szukaj:

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Rynek 3, I piętro

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30 -15:30

 

           środa - dzień wewnętrzny - dziennik podawczy przyjmuje w tym dniu klientów wydziału
           w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 (ratusz), parter.


Dyrektor Wydziału: Dorota Goławska

Rynek 1, I piętro, pok. nr 11

telefon: 18 44 86 544

 

Katalog usług


telefon centrala:  18 444 21 66
fax: 18 415 65 64

Do zadań Wydziału należą sprawy z zakresu utrzymania urządzeń infrastruktury komunalnej, terenów zielonych - w tym ogrodnictwa miejskiego, małej architektury, zachowania czystości, odśnieżania części Miasta, utrzymania parków i placów - w tym placów zabaw, estetyzacji Miasta, gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie organizacji i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, targowisk miejskich, realizacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi (dzikimi) oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych, sprawy dotyczące zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną, współpraca z zarządami ogródków działkowych, edukacji obywatelskiej wynikającej z zakresu działań Wydziału.
Wydział realizuje politykę mieszkaniową Miasta, prowadzi nadzór nad zarządzaniem zasobami komunalnymi, reprezentowaniem interesów właścicielskich Miasta we wspólnotach mieszkaniowych. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta przydziały mieszkań z zasobów komunalnych. Prowadzi gospodarkę gminnymi lokalami użytkowymi.

W składzie wydziału pracuje Ogrodnik Miejski.

 

Wydział dzieli się na:
 

Referat Komunalny

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 444 21 66

Kierownik Referatu - Marek Kościsz

Pracownicy:
Iwona Klimczak                    18 415 65 56

Maksym Gierałt                    18 415 65 56

Ewa Klimek                         18 415 65 60

Tomasz Kustra                    18 415 65 57
Agnieszka Michalik              18 415 65 75

Ewa Kałużny                       18 415 65 58

Agnieszka Więcławek           18 415 65 70

Maria Witowska                  18 415 65 70

 

Stanowisko ogrodnika miejskiego:

Ewa Klimek                       18 415 65 60

 

Referat Lokalowy

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 444 14 13

Kierownik Referatu - Barbara Hotloś

Pracownicy:

Agnieszka Jakubowska         18 415 65 53

Roman Jeleń                      18 415 65 67

Magdalena Sołtys                18 415 65 69

Halina Sawczyńska              18 415 65 68

Magdalena Witek                18 415 65 54

Sylwia Fałowska                 18 415 65 55

Katarzyna Rączkowska - Urbańska  18 415 65 74