Czwartek, 26 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Marzena, Maria, Klaudiusz
Szukaj:

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Rynek 3, I piętro

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30 -15:30

 

           środa - dzień wewnętrzny - dziennik podawczy przyjmuje w tym dniu klientów wydziału
           w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 (ratusz), parter.


Dyrektor Wydziału: Dorota Goławska

Rynek 1, I piętro, pok. nr 11

telefon: 18 44 86 544


Zastępca Dyrektora Wydziału: Barbara Hotloś

Rynek 3, 1 piętro

telefon: 18 415 65 55

 

 

 

Katalog usług


telefon centrala:  18 444 21 66
fax: 18 415 65 64

 

Do zadań Wydziału należą sprawy z zakresu utrzymania urządzeń infrastruktury komunalnej, terenów zielonych - w tym ogrodnictwa miejskiego, małej architektury, zachowania czystości, odśnieżania części Miasta, utrzymania parków i placów - w tym placów zabaw, estetyzacji Miasta, gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie organizacji i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, targowisk miejskich, realizacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi (dzikimi) oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych, sprawy dotyczące zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną, współpraca z zarządami ogródków działkowych, edukacji obywatelskiej wynikającej z zakresu działań Wydziału.
Wydział realizuje politykę mieszkaniową Miasta, prowadzi nadzór nad zarządzaniem zasobami komunalnymi, reprezentowaniem interesów właścicielskich Miasta we wspólnotach mieszkaniowych. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta przydziały mieszkań z zasobów komunalnych. Prowadzi gospodarkę gminnymi lokalami użytkowymi.

W składzie wydziału pracuje Ogrodnik Miejski.

 

Wydział dzieli się na:
 

Referat Komunalny

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 444 21 66

Kierownik Referatu - Marek Kościsz

Pracownicy:

Tomasz Kustra                    18 415 65 57
Agnieszka Michalik              18 415 65 75

Ewa Kałużny                       18 415 65 58

Agnieszka Więcławek           18 415 65 70

Maria Witowska                  18 415 65 70

Sylwia Fałowska                 18 415 65 55

 

 

Referat Lokalowy

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 444 14 13

Kierownik Referatu - Roman Jeleń

Pracownicy:

Agnieszka Jakubowska         18 415 65 53

Magdalena Sołtys                18 415 65 69

Halina Sawczyńska              18 415 65 68

Magdalena Witek                18 415 65 54

Katarzyna Rączkowska - Urbańska  18 415 65 66

 

 

Stanowisko ogrodnika miejskiego:

Ewa Klimek                          18 415 65 60

 

Samodzielne stanowisko ds obsługi administracyjnej:

Iwona Klimczak                    18 415 65 56

Maksym Gierałt                    18 415 65 56