Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

WYDZIAŁ EDUKACJI

 

ul. Jagiellońska 14, II piętro, pokoje nr 1,2,6,7,8
telefon: 18 41 41 370,
fax: 18 449 06 81, 18 41 41 376 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: p.o. Małgorzata Belska

Zastępca Dyrektora Wydziału: Monika Malik

 

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy realizacja polityki edukacyjnej Miasta, w tym prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta jako organu prowadzącego miejskie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe oraz współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze edukacji z wyłączeniem nadzoru nad Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz nad Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu w zakresie organizacji imprez
sportowych.

 

Pracownicy:

Marcin Gajos - inspektor

18 44 90 689

Marian Górnicki - inspektor

18 41 41 372

Cecylia Kulig - inspektor

18 41 41 381

Zofia Malczak-Kiełbasa - główny specjalista

18 41 41 375

Aleksandra Sopata - podinspektor

18 41 41 370

Halina Wiśniowska - główny specjalista

18 41 41 373

Agnieszka Tokarz-Leśniak - podinspektor

18 41 41 381

Ilona Kronenberger -inspektor 18 41 41 378

Józef Klimek  - główny specjalista

18 41 41 378

 

REFERAT BUDŻETU OŚWIATY
ul. Jagiellońska 14, I piętro, pokój 11

 

Do zadań Referatu Budżetu Oświaty należy:

  • Prowadzenie bieżących analiz wydatków jednostek organizacyjnych (oświatowych) miasta, dokonywanie oceny racjonalności tych wydatków i przedstawianie Prezydentowi stosownych wniosków,
  • Prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowo-ekonomicznej jednostek oświatowych.
  • Określanie zasad przydziału, przekazywanie dotacji oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
  • Współdziałanie z organami, instytucjami, organizacjami państwowymi i związkami zawodowymi,
  • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych wszystkich placówek oświatowych,
  • Sporządzanie zbiorczych bilansów wszystkich placówek oświatowych,
  • Ustalanie wysokości odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • Ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych.

 

Funkcję Kierownika Referatu Budżetu Oświaty pełni:

Elżbieta Dutka       – tel. 18 41 41 379

 

Pracownicy:

Urszula Czoch

tel. 18 41 41 384

Magdalena Dyrek

tel. 18 41 41 383

Natalia Marzec

tel. 18 41 41 386

Renata Mółka

tel. 18 41 41 385

Barbara Nawalaniec

tel. 18 41 41 382

Maria Krężołek-Zając tel.18 41 41 382