Poniedziałek, 17 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Olimpia, Łazarz, Florian
Szukaj:

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 

Rynek 5 - wejście przez bramę Rynek 6

I piętro - pokoje nr 100, 102, 104a, 104b, 106, 106a

II piętro - pokój nr 206, 204a, 204b
 

Telefon: 18 44 86 643, 18 44 86 648

Strona wydziału: http://architektura.nowysacz.pl/

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek:  7:30-15:30

środa - dzień wewnętrzny - dziennik podawczy przyjmuje w tym dniu klientów wydziału
w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 (ratusz), parter.


p.o. dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa: Mariusz Tworek

I piętro, pok nr 104a

telefon: 18 44 86 642

 

Katalog usług

 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należy prowadzenie spraw i wydawanie decyzji określonych przepisami prawa budowlanego, spraw wynikających ze współpracy z inspekcją nadzoru budowlanego, w tym nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta, prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej Miasta, opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Stanowiska ds. obsługi administracyjnej

Rynek 5, I piętro, pok. 104b

adres e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl

Marta Cięciwa-Urbaniak

tel. 18 44 86 643

Zofia Turek

tel. 18 44 86 648

Justyna Cempa

tel. 18 44 86 646

 

Referat Architektoniczno-Budowlany

Rynek 5, I piętro, pok. 100

Jolanta Polańska

kierownik referatu

tel. 18 44 86 650

Danuta Adamska

tel. 18 44 86 651

Jadwiga Jasińska

tel. 18 44 86 647

Maria Malisiewicz

tel. 18 44 86 649

Magdalena Borek

tel. 18 44 86 649

Joanna Miczołek

tel. 18 44 86 649

Tadeusz Pach

tel. 18 44 86 652

 

Referat Urbanistyki

Rynek 5, I piętro, pok. 102, 106, 106a

Łukasz Maniak

kierownik referatu

tel. 18 44 86 628

Monika Janur

tel. 18 44 86 646

Maria Lechowicz

tel. 18 44 86 628

Justyna Olesiak

tel. 18 44 86 655

Kinga Tarnawska

tel. 18 44 86 655

Ewa Wojtych-Wójcik

tel. 18 44 86 627

Zdzisław Zguda

tel. 18 44 86 645

 

Zespół Estetyki Miasta

Rynek 5, I piętro, pok. 204b

Izabela Szczepaniak

tel. 18 44 86 629

Adriana Migacz

tel. 18 44 86 629

Justyna Cempa

tel. 18 44 86 646

 

Referat Planowania Przestrzennego

Rynek 5, II piętro, pok. 206, 204a

Jadwiga Buchta

kierownik referatu

tel. 18 44 86 658

Dorota Matusik

tel. 18 44 86 657

Józef Urbaniak

tel. 18 44 86 656

Mariusz Tworek

tel. 18 44 86 658

Patrycja Główczyk

tel. 18 44 86 657

Aleksandra Śliwa

tel. 18 44 86 653

Konrad Golonka

tel. 18 44 86 653

Iwona Janaszek

tel. 18 44 86 653

Maciej Kołek

tel. 18 44 86 653

 

Stanowisko ds. podziałów nieruchomości oraz MPZP

Rynek 5, I piętro, pok. 100

Joanna Kopczyńska

tel. 18 44 86 654