Środa, 20 marca 2019 Imieniny obchodzą: Maurycy, Klaudia, Sebastian
Szukaj:

Kategoria: Wydarzenia

Obradował Związek Powiatów Polskich

10 i 11 kwietnia w Warszawie odbyło się 23. Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Nowy Sącz reprezentował zastępca prezydenta Wojciech Piech. Wśród zgromadzonych byli również między innymi starosta nowosądecki Marek Pławiak, starosta gorlicki Karol Górski i wicestarosta limanowski Mieczysław Uryga.
 


 

Program zgromadzenia nawiązywał do dwóch rocznic: 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia reaktywowania samorządu powiatowego. To dlatego głównym jego akcentem był panel dyskusyjny pt. "Refleksje nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP". Do udziału w nim zostało zaproszonych pięciu byłych premierów (Jarosław Kaczyński, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Waldemar Pawlak i Beata Szydło). Panel został poprzedzony wystąpieniem prof. Jerzego Buzka.
 

Do zgromadzonych skierował swój list prezydent RP Andrzej Duda, który napisał między innymi: " (...) Zwłaszcza teraz, gdy obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, uzmysławiamy sobie szczególnie wyraźnie, jak wielkie znaczenie ma demokracja lokalna dla kształtowania obywatelskiej podmiotowości i zrównoważonego rozwoju kraju. Polscy samorządowcy, kierując się patriotyzmem i pozytywistycznym etosem, wnieśli ogromny wkład w dzieło wolności oraz umacniania fundamentów Rzeczypospolitej. Na Państwa ręce jako kontynuatorów wspaniałych tradycji samorządności w naszym kraju, składam wyrazy uznania za misję pełnioną dla dobra publicznego."
 

Podczas 23. Zgromadzenia Ogólnego ZPP odbyło się się także między innymi uroczyste ogłoszenie wyników (z wręczeniem nagród laureatom) rankingów związku za 2017 r. w kategorii "powiaty". Odbył się również  panel dyskusyjny pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne – dobrym sposobem na finansowanie inwestycji samorządowych".
 

Kilkuset zgromadzonych samorządowców z całej Polski przyjęło następujące stanowiska w sprawie dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej, finansowania powiatów, finansowania systemu oświaty i nowoczesnej administracji. ZPP zajął także stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia oraz zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej. /Fot. archiwum prywatne/
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Referat Komunikacji Spolecznej UM Dodano: 2018-04-15 12:49:59