Poniedziałek, 01 maja 2017 Temp. max: 13 °C
Temp. min: 6 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1021.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Święto Pracy, Józef, Filip
Szukaj:

 

GALA PODSUMOWUJĄCA 

PROJEKT "WŁĄCZ MYŚLENIE. POSTAW NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ." - V edycja

 

 

Termin: 26 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 10.00

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University

 

Nowy Sącz, ul. Zielona 27, budynek C, aula C/010

 

 

10.00   Oficjalne powitanie gości

10.10
   Podsumowanie V edycji projektu „WŁĄCZ MYŚLENIE. POSTAW NA        

            PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.” – organizatorzy projektu

10.20   Wykład gościa honorowego
            Łukasz Wiśniowski, Polski Związek Piłki Nożnej

10.50   Gala konkursu pn. „Pomysł kluczem do sukcesu - II”
            Prezentacja prac laureatów konkursu
            Wręczenie nagród

11.45   Zakończenie części prelekcyjnej, dyskusja w kuluarach

 

PRACE KONKURSOWE - link zewnętrzny

 

 

PRACE ZŁOŻONE PO TERMINIE

NIEPODLEGAJĄCE OCENIE KAPITUŁY KONKURSOWEJ 

I GŁOSOWANIU INTERNETOWEMU

 

 

 

 

O projekcie

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Zainteresowanie projektem dowodzi jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.

Szczegółowe zasady realizacji projektu określa REGULAMIN.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie. Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

Kto może przystąpić do projektu?

Szkoła może przystąpić do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie. DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do 30.11.2016 w biurze Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody przez ucznia na udział w projekcie. Zgody są zbierane przez szkoły deklarujące udział w projekcie oraz przekazywane do Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza w terminie do 09.12.2016.

 

Szkoły biorące udział w projekcie:

 

Szkoły z Miasta Nowego Sącza                         Szkoły z Powiatu Nowosądeckiego


Co oferuje projekt?

a przede wszystkim możliwość twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań poprzez zabawę i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swoim życiu zawodowym.

 

PLIKI DO POBRANIA:


Dokumenty projektowe:                                Dokumenty konkursowe:

Regulamin projektu                                  Regulamin konkursu "Pomysł kluczem do sukcesu - II"

Deklaracja uczestnictwa                            Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Zgoda ucznia na udział w projekcie             Oświadczenie

Harmonogram wykładów

 

 

 

 


 

LISTY POPARCIA DLA PROJEKTU

 

 


Konkurs pn. "Pomysł kluczem do sukcesu - II"


Celem Konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez uświadomienie uczestnikom, że odniesienie sukcesu zależy od osobistego zaangażowania, współpracy z najbliższym otoczeniem i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Konkurs ma na celu również:
a)    podniesienie kompetencji uczniów w zakresie twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów oraz Internetu,
b)    kształtowanie i utrwalanie etycznych zachowań w Internecie, poszanowania własności intelektualnej oraz szerzenie wiedzy na temat prawa autorskiego i promowanie korzystania z legalnych źródeł kultury,
c)    kształtowanie postawy odpowiedzialności za treści publikowane w sieci,
d)  kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości,
e)    kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Przedmiot konkursu: zaprezentowanie, w formie filmu, działania podjętego z inicjatywy zespołu uczniów, biorących udział w Konkursie, lub w celu realizacji potrzeb zgłaszanych przez instytucję, organizację pozarządową lub środowisko lokalne oraz udowodnienie, że z sukcesem osiągnięto założone rezultaty. Dopuszcza się zaprezentowanie działań podjętych po 01.09.2016.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: „Miasto Nowy Sącz” i „Powiat Nowosądecki”.

Prace do konkursu zgłaszają zespoły uczniów (od 3 do 6 osób). Jeden zespół może zgłosić tylko jedną pracę. Ocenie podlegają prace, których autorzy brali udział w co najmniej 3 wykładach z wiedzy ekonomicznej prowadzonych w ramach projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość – V edycja”.

Termin zgłaszania prac: 20-31 marca 2017 roku

Elementy kompletnej pracy konkursowej:
1.    film, trwający max. 6 minut,
2.    skrót filmu, trwający max. 2 minuty,
3.   formularz zgłoszenia pracy konkursowej - załącznik nr 1 do regulaminu konkursu uzupełniony w całości, tzn. zawierający m.in. opis przedstawianego w filmie działania, kod HTML lub link do zamieszczonej pracy konkursowej, gdzie udostępniony jest kod HTML, umożliwiający odtworzenie filmu na stronie internetowej głosowania internautów, podpisy uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich) oraz nauczyciela.

Zespół uczniów zamieszcza przygotowaną przez siebie pracę konkursową (film trwający max. 6 minut) w wybranym internetowym serwisie odtwarzania strumieniowego video (np. youtube.com, vimeo.com), a następnie w formularza zgłoszenia pracy konkursowej przekazuje gotowy kod HTML lub link do zamieszczonej pracy konkursowej, gdzie udostępniony jest kod HTML, umożliwiający odtworzenie filmu na stronie internetowej do głosowania internautów.

Kryteria oceny prac: zgodność z przedmiotem konkursu, zawartość merytoryczna, oryginalne ujęcie tematu, estetyka wykonania oraz stopień zaangażowania autorów prac w realizację zaprezentowanych działań.

W każdej z kategorii przyznane zostanie I, II, III miejsce, dwa wyróżnienia (przez komisję konkursową) oraz nagroda publiczności (przez internautów).

Szczegółowe zasady realizacji konkursu określa regulamin.

Do pobrania:
Regulamin konkursu "Pomysł kluczem do sukcesu - II" (pdf)
     Formularz zgłoszeniowy do konkursu (doc)
Formularz zgłoszeniowy do konkursu (pdf)
Oświadczenie (pdf)
 


 

Konferencja inauguracyjna V edycji projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość"

W ratuszu odbyła się konferencja inaugurująca V edycję projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”. W ramach konferencji organizatorzy przedstawili działania zaplanowane do realizacji od grudnia 2016 roku do kwietnia 2017 roku w ramach V edycji projektu, w tym tematykę i wstępny harmonogram wykładów, miejsca organizacji warsztatów z przedsiębiorczości oraz warunki zaplanowanego konkursu.


Prezydent Ryszard Nowak podkreślił, że zorganizowany przez Urząd Miasta projekt pomaga młodym ludziom w stawianiu pierwszych kroków w dorosłość. - Hasło "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość" zachęca do tego by myśleć o biznesie, by myśleć już teraz o swojej przyszłości, o tym co będziecie robić, jako młodzi ludzie za  kilka lat wchodząc w dorosłe życie i biorąc za nie odpowiedzialność. Takie projekty staramy się organizować właśnie z myślą o was - powiedział prezydent. - Cieszymy się, że naszymi partnerami są sądeccy przedsiębiorcy, którzy osiągnęli bardzo duży sukces. Dziękuję sądeckim przedsiębiorcom, że są gotowi do tego, aby uczestniczyć w tego typu projektach, aby dzielić się swoim doświadczeniem i  wiedzą, bo nie ma lepszej rzeczy, jak  kontakt bezpośredni z kimś kto sukces w biznesie osiągnął. Żadna książka tego nie przekaże tak, jak zrobi to człowiek sukcesu. Myślę, że te spotkania będą dla was wartościowe i życzę wam wielu wrażeń i sukcesów - dodał Ryszard Nowak.
 
Realizowany od 2013 roku projekt „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Jego celem jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży oraz rozpowszechnianie wiedzy o przedsiębiorstwach działających w naszym regionie.

Od grudnia 2016r. do kwietnia 2017r. odbędą się wykłady z wiedzy ekonomicznej, warsztaty z przedsiębiorczości prowadzone przez lokalnych przedsiębiorców oraz konkurs pn. „Pomysł kluczem do sukcesu - II”. - Nasze działania inspirują, edukują oraz motywują młodych ludzi pokazując, że aktywność, pasja i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu. Dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami młodzież ma możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia od najlepszych w naszym regionie - mówiła dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek.

Uczestnictwo młodzieży w  projekcie nie jest obowiązkowe, a jednak w roku ubiegłym uczestniczyło w naszych działaniach ponad 550 uczniów z 19 szkół z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
 
V edycja projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” została objęta patronatem honorowym Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów. Projekt będzie również realizowany pod patronatem Konfederacji LEWIATAN i Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Źródło: Biuro Prasowe UMNS

 


 

Wykłady z wiedzy ekonomicznej

Wykłady z wiedzy ekonomicznej mają formę otwartych zajęć teoretycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz praktyków posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą. Wykłady odbywają się w soboty w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu (ul. Zielona 27, budynek C) zgodnie z ustalonym harmonogramem. Podczas wykładów sporządzane są listy obecności. Uczniowie, którzy wzięli udział w co najmniej 3 wykładach, otrzymają certyfikat potwierdzający ich zaangażowanie w projekt.

 

FOTORELACJA - Wykład nr 1 (17.12.2016)

 

FOTORELACJA  - Wykład nr 2 (14.01.2017)

 

FOTORELACJA - Wykład nr 3 (18.02.2017)

 

FOTORELACJA  - Wykład nr 4 (04.03.2017)

 

FOTORELACJA  - Wykład nr 5 (18.03.2017)

 

Opinie uczestników: 

Wykład nr 1

Wykład nr 2

Wykład nr 3

Wykład nr 4

Wykład nr 5

 


 

Warsztaty z przedsiębiorcami

Warsztaty z przedsiębiorcami miały formę zamkniętych zajęć praktycznych prowadzonych przez przedsiębiorców. Warsztaty odbywały się w firmach oraz szkołach deklarujących udział w projekcie. Jedna grupa warsztatowa liczyła co najmniej 15 uczniów.

 

 

Fotorelacja z warsztatów w Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (20.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Hotel Cluster (20.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (21.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Hotel Cluster (23.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Hotel Cluster (24.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w FAKRO Sp. z o.o. (07.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w SGL CARBON POLSKA S.A. (07.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w SGL CARBON POLSKA S.A. (14.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w RAFA Supermarket (14.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w BUGAJSKI Sp. z o.o. (21.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w FAKRO Sp. z o.o. (23.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Centrum Rehabilitacji TUKAN (27.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy GRAND w Korzennej (27.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy KONSPOL HOLDING Sp. z o.o. (04.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. (05.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy ZET Transport Sp. z o.o. (22.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy PHU "Kryształ" Jan Plata (25.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. (26.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy PHU "Kryształ" Jan Plata (27.04.2017)