Piątek, 14 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor, Jan
Szukaj:

 

O projekcie

Celami głównymi projektu są popularyzacja wiedzy biznesowej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, oraz promocja lokalnych przedsiębiorstw.
Cele szczegółowe obejmują propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości. Zainteresowanie projektem dowodzi jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.

Szczegółowe zasady realizacji projektu określa REGULAMIN.

 


Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie.
Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

 

 

Kto może przystąpić do VII edycji projektu?


Szkoła może przystąpić do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do 30.11.2018 w biurze Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz), lub w Wyższej Szkole Biznesu NLU, (ul Zielona 27, bud. C, pokój nr 023, wejście od ulicy Grunwaldzkiej).

 

 

Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie jest:

  • złożenie przez ucznia w formie papierowej formularza zgłoszeniowego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do 01.12.2018;
     
  • założenie konta na platformie CloudA, w terminie nie później niż przed 1-wszym wykładem
     tj. 01.12.2018.

 


Pliki do pobrania:

 

Regulamin projektu

Harmonogram wykładów
Deklaracja uczestnictwa szkoły w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Potwierdzenie uczestnictwa w wizytach studyjnych


 

Patronat honorowy:

 

         

  

Organizatorzy projektu: