Niedziela, 18 listopada 2018 Imieniny obchodzą: Karolina, Roman, Aniela
Szukaj:

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Tomasz Cisoń

 Tomasz Cisoń

 

38 lat, sądeczanin, menadżer, samorządowiec.

Ukończył Politechnikę Krakowską i Eden School of English w Dublinie. Specjalista w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zarządzania Projektami. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowym środowisku w Polsce i zagranicą.

Wybrany do Rady Miasta Nowego Sącza w kadencji 2014-2018.

Powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W Radzie Miasta pracuje w  Komisji Statutowo-Prawnej oraz Komisji Sportu i Turystyki.

Organizator licznych imprez społecznych, zaangażowany w działalność Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pasjonat klasycznej motoryzacji i piłki nożnej. W wolnych chwilach zwiedza świat i poznaje nowych ludzi.

 

 


 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Michał Kądziołka

 

Ur. 4 kwietnia 1988 roku w Nowym Sączu, ekonomista.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Gospodarka Przestrzenna specjalność Zarządzanie Miastem oraz Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu specjalność Zarządzanie Turystyką oraz Fundusze Europejskie w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym.

Wykładowca i pracownik Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W 2012 roku został wybrany najmłodszym w historii miasta Nowego Sącza Przewodniczącym Zarządu Osiedla Dąbrówka, natomiast w 2014 zdobył mandat radnego uzyskując 680 głosów z listy KWW Ryszarda Nowaka.

W grudniu 2014 roku został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza. W Radzie Miasta pracuje w Komisjach Finansów Publicznych, Infrastruktury i Środowiska oraz  Zdrowia i Polityki Społecznej, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

W wolnym czasie lubi angażować się w życie społeczne, jest jednym z inicjatorów reaktywacji Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Orion.

Inicjator i współorganizator wielu wydarzeń o charakterze sportowym i charytatywnym. Lubi uprawiać sport w szczególności biegi długodystansowe, a jego hobby to historia, szczególnie epoka Napoleońska.

Wyróżniany za działalność na rzecz ludzi, miasta i regionu. W 2015 roku został laureatem Ziarnka Gorczycy natomiast w 2016 roku w plebiscycie Gazety Krakowskiej wyróżniony tytułem "Osobowość Roku 2016" w kategorii Samorząd i Społeczeństwo Lokalne.

 

 


 

Piotr Lachowicz

 

Ur. w 1967 r., sądeczanin, ekonomista, samorządowiec.

Jest absolwentem studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydział Ekonomiki Produkcji) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego na Politechnice Krakowskiej. W 2009 r., ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Pełnił funkcje dyrektora ds. organizacji oraz Prezesa Zarządu w spółkach prawa handlowego z udziałem podmiotów zagranicznych będąc również ich mniejszościowym udziałowcem.

W latach 1999-2006 dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz Sekretarz Miasta Nowego Sącza.

Od 2007 r., Sekretarz Gminy Podegrodzie.

Od 2006 r., radny Miasta Nowego Sącza (w 2007 Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza). W roku 2018 r., wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza. Pracuje w Komisji Statutowo-Prawnej.

Przewodniczący Klubu PO w Radzie Miasta Nowego Sącza, bezpartyjny.

Zainteresowania: Jest autorem i współautorem publikowanych artykułów naukowych i monografii poruszających m. in. tematykę współczesnych koncepcji pomiaru wartości kapitału intelektualnego oraz ich wpływu na proces ustalania płac pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ochrony wiedzy w polskich organizacjach gospodarczych oraz w administracji publicznej oraz budowania kapitału relacyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego. Interesuje się też historią, muzyką, motoryzacją i  sportem.

Żonaty, dwoje dzieci.