Piątek, 16 listopada 2018 Imieniny obchodzą: Gertruda, Edmind, Małgorzata
Szukaj:

STANOWISKO DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

 

Rynek 1, II piętro, pok. 22

telefon: 18 44 86 557

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Sławomir Suski - Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Nadzoru Właścicielskiego:

  1. Prowadzenie spraw związanych z:

  2. Obsługa  Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie pełnienia funkcji Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia w spółkach prawa handlowego, w których Miasto Nowy Sącz posiada udziały lub akcje.

  3. Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Nowego Sącza.

  4. Monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek komunalnych na postawie  sporządzanych okresowych informacji w tym zakresie.

  5. Analizy dokumentów przedkładanych przez członków rad nadzorczych desygnowanych do reprezentowania Miasta Nowy Sącz w spółkach prawa handlowego.

  6. Prowadzenia zasobu archiwalnego w zakresie dokumentacji i uchwał organów spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Nowego Sącza.

  7. Dbanie o aktualizację stron informacyjnych Miasta Nowego Sącza oraz Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących działalności spółek kapitałowych z udziałem Miasta Nowego Sącza.