Poniedziałek, 17 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Olimpia, Łazarz, Florian
Szukaj:

 
 

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Jagiellońska 14,
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 440 81 63, 440 81 64,
fax. 18 442 29 50
e-mail: sarr@sarr.com.pl
adres strony www: http://www.sarr.com.pl
adres strony BIP: https://bip.malopolska.pl/sarr

 

Katalog usług

 

Zarząd SARR S.A.:

Ludomir Krawiński - Prezes Zarządu
Tomasz Cholewa - Dyrektor Zarządzający i Prokurent


Rada Nadzorcza spółki:

Jerzy Gilewicz  - Przewodniczący
Ryszard Biernat - Zastępca Przewodniczącego
Maria Kowalik - Sekretarz

 

Kapitał SARR S.A.:Kapitał zakładowy: 4 216 000,00 PLN, który dzieli sie na: 4 176 akcji serii "A" (wartość nominalna jednej akcji 1 000 PLN), których akcjonariuszem jest Miasto Nowy Sącz oraz 40 akcji serii "B", które obejmują:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Zdrój
Miasto i Gmina Stary Sącz
Gmina Grybów
Gmina Kamionka Wielka
Gmina Łabowa
Gmina Rytro

Cele:

Zgodnie ze Statutem SARR, jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie, a przede wszystkim:

  • rozwijanie wszelkich form aktywizacji gospodarczej regionu
  • promowanie regionu jako obszaru recepcji turystycznej
  • wspieranie rozwoju nowych podmiotów gospodarczych oraz tworzenia nowych miejsc pracy
  • organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury gospodarczej regionu
  • efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy zagranicznych
  • promowanie menedżerskiego modelu zarządzania
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz udzielanie pomocy prawno - organizacyjnej i technicznej samorządom lokalnym, przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą
  • zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej
  • ułatwianie dostępu do źródeł finansowania działalności gospodarczej

   Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy grantowych.
  Należy nadmienić, że celem rozszerzenia partycypacji innych podmiotów publicznych i prywatnych w działalności Agencji w kolejnych latach funkcjonowania planuje się emitowanie kolejnych emisji akcji. Potencjalnymi subskrybentami winny być przede wszystkim samorządy gminne, instytucje wspierające rozwój gospodarczy, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty prywatne.