Niedziela, 19 lutego 2017 Temp. max: 4 °C
Temp. min: -3 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1027.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Konrad, Arnold, Marceli
Szukaj:

 Program współpracy z NGO

 

Współpraca Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, począwszy od 2004 roku prowadzona jest w oparciu o roczny program współpracy, uchwalany rokrocznie przez Radę Miasta Nowego Sącza - zgodnie z wytycznymi art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Głównym celem rocznego programu współpracy, jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym, czemu służy wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Program określa zakres i formy, a także obszary i zadania priorytetowe w zakresie współpracy międzysektorowej.

 

Poniżej udostępnione są programy współpracy obowiązujące w latach 2004-2017

 

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  2017

 

Sprawozdania z realizacji programów współpracy: 

2012 | 2013 | 2014 | 2015

Przygotował:
Kancelaria
Urzędu Miasta Nowego Sącza