Czwartek, 18 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Szukaj:

 Program współpracy z NGO

Program współpracy z NGO

Współpraca Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, począwszy od 2004 roku prowadzona jest w oparciu o roczny program współpracy, uchwalany rokrocznie przez Radę Miasta Nowego Sącza - zgodnie z wytycznymi art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Głównym celem rocznego programu współpracy, jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym, czemu służy wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Program określa zakres i formy, a także obszary i zadania priorytetowe w zakresie współpracy międzysektorowej.

 

Program współpracy obowiązujący w roku 2018:

Uchwała nr XLVIII/493/2017 Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 21 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

Program współpracy obowiązujący w roku 2017: 
 

Uchwała nr XXXI/324/2016 Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 15 listopada 2016 r. w sprawie program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 

 


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z NGO

Na podstawie art. 5a ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) publikuje się:
 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowy Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

 
 

Programy współpracy z NGO oraz sprawozdania z lat poprzednich- zobacz Archiwum

 

 


Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza