Niedziela, 26 lutego 2017 Temp. max: 8 °C
Temp. min: 1 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1024.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Misrosław, Lutosława
Szukaj:

Pozostałe komunikaty

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta, że do dnia 31 stycznia 2017 r. należy złożyć w tut. Urzędzie w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej, Rynek 22 pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży (...)

dodano: 2017-01-03

czytaj całość

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Urząd Miasta Nowego Sącza, przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku w terminie do dnia 30 września 2016 r.

dodano: 2016-09-20

czytaj całość

ZARZĄDZENIE NR 339/2016 PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla wyłonienia w 2016 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 oraz art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

dodano: 2016-08-29

czytaj całość

Wyniki postępowania konkursowego na wybór realizatora w 2016 roku programu polityki zdrowotnej pn.: „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”

Działając na podstawie Zarządzenia nr 227/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”...

dodano: 2016-08-09

czytaj całość