Środa, 15 sierpnia 2018 Imieniny obchodzą: Wniebow. NMP, Napoleon, Stella
Szukaj:

 


LVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 24 lipca 2018 r., o godz. 15:00
w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

 Porządek obrad Sesji RM - 24 lipca 2018 r.:

  

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 622.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 623.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 635.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. - druk nr 636.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. - druk nr 625.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego - druk nr 626.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - druk nr 627.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz - druk nr 628.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza" - druk nr 629.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza - druk nr 630.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 631.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 632.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 633.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 634.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podpisania i wprowadzenia w życie zapisów zawartych w Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym - dokumentu opracowanego przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) - druk nr 624.

 21. Interpelacje i zapytania radnych.

 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 23. Wolne wnioski radnych.

 24. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 25. Zamknięcie Sesji.
   


 

Następna, Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 11 września 2018 r.