Niedziela, 18 lutego 2018 Imieniny obchodzą: Szymon, Konstancja, Maksym
Szukaj:

 


LII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 27 lutego 2018 r., o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie

 


 

 Porządek obrad Sesji RM - 27 luty 2018 r.:

  

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 553.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 557.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. - druk nr 558.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich - druk nr 554.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku - druk nr 551.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz - druk nr 552.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 555.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 556.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza - druk nr 549.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza - druk nr 550.

 16. Interpelacje i zapytania radnych.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 18. Wolne wnioski radnych.

 19. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 20. Zamknięcie Sesji.

   

 

 

Następna, Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 20 marca 2018 r.