Wtorek, 26 września 2017 Imieniny obchodzą: Kosma, Damian
Szukaj:

 XLIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 12 września 2017 r.,

o godz. 1500 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego


 

 Porządek obrad Sesji RM - 12 września 2017 r.:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 425.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 - druk nr 426.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. - druk nr 434.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza" - druk nr 429.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/367/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych - druk nr 430.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II" - druk nr 464.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 431.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 432.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej- druk nr 433.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej- druk nr 435.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletnie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 436.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk 437.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnej w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 438.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 439.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 440.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 441.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 442.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 443.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 444.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 445.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 446.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 447.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 448.

 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 449.

 30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 450.

 31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 451.

 32. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 452.

 33. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 453.

 34. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Specjalnej w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 4 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 454.

 35. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 im. Zenona Adama Remiego w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 im. Zenona Adama Remiego prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 455.

 36. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 456.

 37. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz druk nr 457.

 38. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 458.

 39. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 459.

 40. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Szkołę Policealną nr 1 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 460.

 41. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Szkołę Policealną nr 3 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 461.

 42. Interpelacje i zapytania radnych.

 43. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 44. Wolne wnioski radnych.

 45. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 46. Zamknięcie Sesji.
   


   

Następna Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 17 października 2017 r.