Poniedziałek, 24 lipca 2017 Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Borys
Szukaj:

 XLIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 25 lipca 2017 r.,

o godz. 1500 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego


 

 Porządek obrad Sesji RM - 25 lipca 2017 r.:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 424.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 425.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 - druk nr 426.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Nowosądeckiemu Torowi Modelarskiemu przy ulicy Michała Siedleckiego w Nowym Sączu imienia Piotra Jeża - druk nr 427.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu miasta Nowego Sącza za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - druk nr 421.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - druk nr 423.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 422.

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Wolne wnioski radnych.

 16. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 17. Zamknięcie Sesji.
   


   

Następna Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 12 września 2017 r.