Wtorek, 28 lutego 2017 Temp. max: 13 °C
Temp. min: 4 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1006.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Roman, Makary, Oswald
Szukaj:

 XXXVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 21 lutego 2017 r.,

o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego


 

 Porządek obrad Sesji RM - 21 luty 2017 r.:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV i XXXVI Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 365.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 - druk nr 366.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu - druk nr 361.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 34" - druk nr 362.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Nowego Sącza - druk nr 364.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 363.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 359.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 360.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych - druk nr 367.

 15. Informacja Prezydenta Miasta o zakończeniu przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

 16. Interpelacje i zapytania radnych.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 18. Wolne wnioski radnych.

 19. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 20. Zamknięcie Sesji.


 

Następna Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 21 marca 2017 r.