Wtorek, 23 maja 2017 Temp. max: 19 °C
Temp. min: 11 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1018.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Iwona, Dezydery, Emilia
Szukaj:

 XLI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 23 maja 2017 r.,

o godz. 1500 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego


 

 Porządek obrad Sesji RM - 23 maja 2017 r.:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX i XL Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 407.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 - druk nr 408.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania terenowi rekreacyjnemu służącemu jako stadion dla Klubu Sportowego Przetakówka przy ulicy Witosa w Nowym Sączu imienia Stanisława Zelka - druk nr 405.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 - druk nr 400.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Sączu. ul. Teligi 24 - druk nr 401.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza - druk nr 402.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25" - druk nr 403.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 57" - druk nr 404.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych - druk nr 406.

 16. Interpelacje i zapytania radnych.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 18. Wolne wnioski radnych.

 19. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 20. Zamknięcie Sesji.

   


   

Następna Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 27 czerwca 2017 r.