Niedziela, 18 listopada 2018 Imieniny obchodzą: Karolina, Roman, Aniela
Szukaj:

 Poniżej 30 000 €


2018-11-16 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego - dostawa i montaż urządzenia zabawowego wraz z wykonaniem odcinka dojazdu  na placu zabaw - osiedle Wojska Polskiego w Nowym Sączu."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-11-16 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy artystyczno – rozrywkowej pn. „Sylwester w Nowym Sączu 2018”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-10-31 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na remont więźby dachowej i pokrycia dachu budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-11-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych polegających na szczepieniu przeciw wściekliźnie, leczeniu psów u których objawy chorobowe wystąpią w okresie 14 dni od dnia ich przywiezienia do Schroniska, wykonywaniu  zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji psów z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu z siedzibą ul. Kokoszków 101, 34 – 400 Nowy Targ."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-11-14 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Miasta Nowego Sącza oraz jednostek organizacyjnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-10-22 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na BUDOWĘ TRASY PIESZO-BIEGOWO-ROWEROWEJ W NOWYM SĄCZU - ETAP I realizacji – roboty drogowe i remontowo-budowlane.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-31 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na usługę pn.: Dostarczenie Internetu w ramach trwałości projektu pn.: „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-09
Typ przetargu: Usługa


2018-09-26 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

 

Zestawienie załączników w ramach Załącznika nr 1 do specyfikacji:

 

 

Cz. 1. projekt budowlany  [1,3GB]

Cz. 2. projekty wykonawcze [636MB]

Cz. 3. specyfikacje techniczne [36,6MB]

Cz. 4. przedmiary robót [16,3MB]

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-30 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

UWAGA: zmiana treści ogłoszenia] Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza"

 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-10-22 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Stadnickich w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-09 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz  na: Usługę zorganizowania wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn.: ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-07
Typ przetargu: Usługa


2018-10-22 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jagodowej oraz modernizacja ul. Dunajcowej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-01 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Kompleksowy remont i przebudowę parteru i piętra budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu – Etap I segment przylegający do Rynku sądeckiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-06
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-11-05 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Dostawa grzejników do lokalu przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Dostawa


2018-10-17 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena c.d.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-05
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-31 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont balkonów od podwórza na budynku Al. Batorego 44 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-10 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz  na: Wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 położonym przy ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-31
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-17 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-10-16 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego – aktualizacja opłat.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-10-12 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. "Prace remontowe - ocieplenie części elewacji budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu wraz z robotami towarzyszącymi"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-23
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-09-27 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-24
Typ przetargu: Usługa


2018-10-03 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania:  Wyburzenie budynku gospodarczego przy ul. Zygmuntowskiej 2 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-12
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-09-14 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-22
Typ przetargu: Dostawa


2018-10-17 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.”

 

Załącznik nr 1 do specyfikacji: http://94.42.142.245/park/Zalacznik_nr_1_cz_1_PB.zip

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-10-17 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie oraz siwz  na: Aktualizację i uzupełnienie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Dostawa


2018-09-27 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – aktualizacja opłat.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-17
Typ przetargu: Usługa


2018-09-21 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-17
Typ przetargu: Dostawa


2018-09-19 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-17
Typ przetargu: Dostawa


2018-09-28 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zapytanie ofertowe na : Usługę zorganizowania kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej w związku z realizacją projektu  pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-16
Typ przetargu: Usługa


2018-08-29 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji lokalu przy ul. Romanowskiego 2 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-08 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont więźby dachowej i pokrycia dachu budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-04 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na : Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena c.d.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-09-18 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie przetargu na: Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena c.d.

UWAGA - UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU!

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-03
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-10-02 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę rur spustowych, czyszczenie i uszczelnienie rynien na budynku Strzelców Podhalańskich 18 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-09-13 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na organizacje dwóch wycieczek z wejściem na spektakl teatralny dla 30 Seniorów w wieku 60+, z Centrum Sądeckiego Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, w celu realizacji potrzeb Seniorów w aspekcie rekreacyjnym, aktywizującym, integrującym oraz kulturalnym.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-28
Typ przetargu: Usługa


2018-08-30 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na budowę skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-27
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-16 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – aktualizacja opłat.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-19
Typ przetargu: Usługa


2018-08-22 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i wykonaniem modernizacji i adaptacji na cele społecznej świetlicy osiedlowej budynku przy ulicy Stolarskiej 28 (osiedle Kilińskiego) w Nowym Sączu w ramach „Programu działań dotyczących wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne- świetlice osiedlowe”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-18
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-24 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Kompleksowy remont i przebudowa parteru i piętra budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu – Etap I segment przylegający do Rynku sądeckiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-12
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-22 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji lokalu przy Al. Wolności 39A w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-12
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-22 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji lokalu przy ul. Żółkiewskiego 23 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-12
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-13 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-12
Typ przetargu: Usługa


2018-09-07 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wykonanie toalety w lokalu  przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-02 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza na lata 2019-2023

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-06
Typ przetargu: Usługa


2018-08-21 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na zadanie pn. „Wewnętrzne place wraz z dojściami w obrębie ulic Bóźniczej, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarskiej w Nowym Sączu Etap II”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-31 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na na wykonanie zadania: "Wykonanie ścianki działowej w gabinecie pedagoga SP nr 1 w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-08-21 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: "Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego – budowa boiska do mini siatkówki"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-29
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-30 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie sieci logicznej i elektrycznej w lokalu przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-08 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę parkietu na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 położonym przy ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-09 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Nawojowskiej - na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-08 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-30
Typ przetargu: Usługa


2018-08-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dotyczącego usługi zorganizowania kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

UNIEWAŻNIENIE!

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-28
Typ przetargu: Usługa


2018-08-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Dostawę i montaż opraw oświetleniowych – budynek Szkoły Podstawowej Nr 17, ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-21
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Remont sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-22
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-30 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę trasy pieszo-biegowo-rowerowej w Nowym Sączu – I ETAP realizacji – roboty drogowe.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-20 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na "Modernizację centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowym Sączu – II etap"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-03 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro: „Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie ”Jedność” Nowy Sącz”

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-08-08 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[AKTUALIZACJA] Ogłoszenie przetargu na: "Wykonanie badań geologicznych z opinią mających na celu rozpoznanie geologiczne terenu Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Długoszowskiego 126 w zakresie możliwości inwestycyjnych w szczególności rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów lub budowy nowych obiektów."

 

Zapytanie dotyczące przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-17
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-11 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu – realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-09
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-04 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Nowym Sączu w okolicy ulicy Tłoki, na części działki ewidencyjnej nr 2/4, obręb ewidencyjny nr 112, jednostka ewidencyjna [126201_1] Nowy Sącz, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-09
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-20 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

(UNIEWAŻNIONY) Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie "Jedność" Nowy Sącz”

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-16 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Organizację 7 dniowej wycieczki dla pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza i członków ich rodzin do Chorwacji i Słowenii

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-03
Typ przetargu: Usługa


2018-08-02 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wymiana stolarki w lokalu  przy ulicy Krakowskiej 31 w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-31 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Remont rynien w budynku  przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-31 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu przy ul. Naściszowskiej 7 w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-18 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu  budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-18 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Modernizacja, remont terenu sportowo-rekreacyjnego, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu - boisko do piłki nożnej - ETAP I"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-29 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę przyłącza wodociągowego w budynku internatu Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-21 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu w ramach projektu pn.: ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-27
Typ przetargu: Usługa


2018-07-24 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wymiana nawierzchni przed szkołą oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-09 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni przed szkoła oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu.
 

PRZETARG UNIEWAŻNIONO.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-26 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-06 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania pn.: Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-24 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Nawojowskiej - na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-04
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-18 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie: Aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokalu przy Al. Wolności 39A w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-18 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie: Aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokalu przy ul. Żółkiewskiego 23 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-18 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na wykonanie: Aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokalu przy ul. Romanowskiego 2 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-15 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie  usług w zakresie przyjęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania doprowadzanych z terenu miasta Nowego Sącza  psów bezdomnych  a także psów odebranych na podstawie decyzji właściwego organu administracji publicznej wydanej w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-28
Typ przetargu: Usługa


2018-06-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn. "Naprawa płyty balkonu, remont kominów nad powierzchnią dachu w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu ul. Reja 8"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-12 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-15 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dotyczącego modernizacji łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Remont – osuszenie części korytarza (poziom piwnic) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Grabowa, Cisowa, Kolorowej, Ziołowa, Halna, Obłazy w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy Miodowej w Nowym Sączu  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: wjazd z ul. Wincentego Witos do stadionu KS Przetakówka oraz zejście przy tzw. „Kocich Plantach” do przejazdu PKP w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Sędziwoja, Ceramicznej, Bohaterów Lenino, Powstańców Warszawy, Weigla w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Gorczańska, Jaworzyńska, Sołecka II etap oraz Mizgałów w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-25 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-20
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-25 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Kompleksową obsługę techniczną i logistyczną plenerowej imprezy kulturalno – rozrywkowej pn. „Imieniny Nowego Sącza 2018"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-19
Typ przetargu: Usługa


2018-05-30 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dotyczące modernizacji łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-11 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-12
Typ przetargu: Dostawa


2018-05-21 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na "Wykonanie placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu" – realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-07
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Łącznik oraz Wypoczynkowa w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-05
Typ przetargu: Usługa


2018-06-04 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Jana Pawła II 40-14 i 40-12 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-30 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania – remont balkonów budynku przy Alejach Batorego 44 w Nowym Sączu

UWAGA – zadanie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, budynek podlega ochronie Konserwatora Zabytków

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-26 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego
(Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych).
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-29 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn.: “Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-25 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont – osuszenie części korytarza (poziom piwnic) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-02 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-25
Typ przetargu: Usługa


2018-03-16 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-25
Typ przetargu: Dostawa


2018-05-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu
UWAGA – zadanie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, budynek podlega ochronie Konserwatora Zabytków

 

UWAGA: Zmiana przedmiaru robót.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-15 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Zamenhofa 8/18 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-26 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Wykonanie wewnętrznego chodnika  dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych ul. Magazynowa Nr 6 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-15
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-25 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-15
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-10 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych położonych przy ulicy Broniewskiego 16a-15, Jana Pawła II 40-35, Długosza 36-2, Długosza 48-4, Rynek 25/2, Franciszkańska 12/8,  Sobieskiego 7/2, Sobieskiego 5/3, Plac Dąbrowskiego 2/2, Matejki 28/20,  Matejki 28/2, Broniewskiego 18d-9, Jagiellońska 21-10, Aleje Wolności 37e-14, Krakowska 31 basta, Broniewskiego 30c/8,  Batorego 81f/10, Batorego 81a/15, Matejki 28/11, Długosza 44/2, Limanowskiego 2/27, Długosza 44/6, Batorego 44/6, Sienkiewicza 31b/9, Sabały 16/4 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-17 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Modernizacja bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-25
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-06 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Remont podłogi w pomieszczeniach świetlicy - budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 – filia, ul. Barbackiego 34 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-25
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-04 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-20
Typ przetargu: Usługa


2018-04-04 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenia do złożenia oferty na „Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie ”Jedność” Nowy Sącz - projekt”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-20
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-03-15 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-18
Typ przetargu: Usługa


2018-03-28 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-17
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-04 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizacje zadania pn: Remont korytarza w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-16
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-09 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy I Pułku Strzelców Podhalańskich 4b/10 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-03-09 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-03-27
Typ przetargu: Usługa


2018-02-19 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie siłowni zewnętrznej fitness na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. Ireny Styczyńskiej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-03-27
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-02-08 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników eDok w Urzędzie Miasta Nowego Sącza”

Odpowiedzi na pytania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-23
Typ przetargu: Usługa


2018-01-10 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę druku i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-23
Typ przetargu: Dostawa


2018-01-11 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-13
Typ przetargu: Dostawa


2018-01-22 | Urząd Miasta |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektów pn.: „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-08
Typ przetargu: Dostawa