Wtorek, 17 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Jadwiga, Aneta, Bogdan
Szukaj:

 Poniżej 30 000 €


2018-07-16 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Organizację 7 dniowej wycieczki dla pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza i członków ich rodzin do Chorwacji i Słowenii

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-07-06 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania pn.: Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-02 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza na lata 2019-2023

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-07-13 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-07-11 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu – realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-26 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-09 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni przed szkoła oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-07-09 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Nawojowskiej - na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-08 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-07-04 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Nowym Sączu w okolicy ulicy Tłoki, na części działki ewidencyjnej nr 2/4, obręb ewidencyjny nr 112, jednostka ewidencyjna [126201_1] Nowy Sącz, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-24 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Nawojowskiej - na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-04
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-21 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu w ramach projektu pn.: ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Usługa


2018-06-29 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę przyłącza wodociągowego w budynku internatu Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-18 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie: Aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokalu przy ul. Żółkiewskiego 23 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-18 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na wykonanie: Aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokalu przy ul. Romanowskiego 2 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-18 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie: Aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokalu przy Al. Wolności 39A w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-15 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie  usług w zakresie przyjęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania doprowadzanych z terenu miasta Nowego Sącza  psów bezdomnych  a także psów odebranych na podstawie decyzji właściwego organu administracji publicznej wydanej w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-28
Typ przetargu: Usługa


2018-06-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn. "Naprawa płyty balkonu, remont kominów nad powierzchnią dachu w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu ul. Reja 8"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-12 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-15 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dotyczącego modernizacji łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-06-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Remont – osuszenie części korytarza (poziom piwnic) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: wjazd z ul. Wincentego Witos do stadionu KS Przetakówka oraz zejście przy tzw. „Kocich Plantach” do przejazdu PKP w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Gorczańska, Jaworzyńska, Sołecka II etap oraz Mizgałów w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Sędziwoja, Ceramicznej, Bohaterów Lenino, Powstańców Warszawy, Weigla w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Grabowa, Cisowa, Kolorowej, Ziołowa, Halna, Obłazy w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy Miodowej w Nowym Sączu  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Usługa


2018-05-25 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-20
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-25 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Kompleksową obsługę techniczną i logistyczną plenerowej imprezy kulturalno – rozrywkowej pn. „Imieniny Nowego Sącza 2018"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-19
Typ przetargu: Usługa


2018-05-30 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dotyczące modernizacji łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-11 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-12
Typ przetargu: Dostawa


2018-05-21 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na "Wykonanie placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu" – realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego (Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych)”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-07
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Łącznik oraz Wypoczynkowa w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-05
Typ przetargu: Usługa


2018-06-04 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Jana Pawła II 40-14 i 40-12 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-30 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania – remont balkonów budynku przy Alejach Batorego 44 w Nowym Sączu

UWAGA – zadanie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, budynek podlega ochronie Konserwatora Zabytków

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-26 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego
(Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych).
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-29 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn.: “Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-25 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont – osuszenie części korytarza (poziom piwnic) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-02 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:  Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-25
Typ przetargu: Usługa


2018-03-16 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-25
Typ przetargu: Dostawa


2018-05-14 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu
UWAGA – zadanie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, budynek podlega ochronie Konserwatora Zabytków

 

UWAGA: Zmiana przedmiaru robót.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-15 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Zamenhofa 8/18 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-26 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Wykonanie wewnętrznego chodnika  dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych ul. Magazynowa Nr 6 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-15
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-25 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-15
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-05-10 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych położonych przy ulicy Broniewskiego 16a-15, Jana Pawła II 40-35, Długosza 36-2, Długosza 48-4, Rynek 25/2, Franciszkańska 12/8,  Sobieskiego 7/2, Sobieskiego 5/3, Plac Dąbrowskiego 2/2, Matejki 28/20,  Matejki 28/2, Broniewskiego 18d-9, Jagiellońska 21-10, Aleje Wolności 37e-14, Krakowska 31 basta, Broniewskiego 30c/8,  Batorego 81f/10, Batorego 81a/15, Matejki 28/11, Długosza 44/2, Limanowskiego 2/27, Długosza 44/6, Batorego 44/6, Sienkiewicza 31b/9, Sabały 16/4 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-17 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Modernizacja bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-25
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-06 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Remont podłogi w pomieszczeniach świetlicy - budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 – filia, ul. Barbackiego 34 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-25
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-04 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenia do złożenia oferty na „Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie ”Jedność” Nowy Sącz - projekt”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-20
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-04 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-20
Typ przetargu: Usługa


2018-03-15 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-18
Typ przetargu: Usługa


2018-03-28 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-17
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-04 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizacje zadania pn: Remont korytarza w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-16
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-04-09 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy I Pułku Strzelców Podhalańskich 4b/10 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-03-09 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-03-27
Typ przetargu: Usługa


2018-02-19 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie siłowni zewnętrznej fitness na wolnym powietrzu zlokalizowanej koło zamku w parku im. Ireny Styczyńskiej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-03-27
Typ przetargu: Robota budowlana


2018-02-08 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników eDok w Urzędzie Miasta Nowego Sącza”

Odpowiedzi na pytania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-23
Typ przetargu: Usługa


2018-01-10 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na usługę druku i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-23
Typ przetargu: Dostawa


2018-01-11 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-13
Typ przetargu: Dostawa


2018-01-22 | Urząd Miasta |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektów pn.: „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-08
Typ przetargu: Dostawa