Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki lokalne na 2012 r.

Podatki lokalne na 2012 rok.

Informuje się, że:

1.    Podatek od nieruchomości

W 2012 roku obowiązuje uchwała Nr XVIII/153/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia  22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XVIII/154/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

Począwszy od roku podatkowego 2012 na skutek nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2011 r. Nr 232, poz. 1378), terminy z art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ulegają przesunięciu do dnia 31 stycznia. Termin ten dotyczy  podmiotów, które składały deklaracje na podatek od nieruchomości i wpłacały ratę podatku w terminie do dnia 15 stycznia.


2.    Podatek od środków transportowych
 
W 2012 roku obowiązuje uchwała Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 293, poz.1731.


3.    Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi: 41,0696  zł,

4.    Podatek rolny 

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 185,45 zł,
Stawka podatku od 1 ha pozostałych gruntów ( nie stanowiących gospodarstw rolnych ) wynosi 370,90 zł

Wzór formularzy na podatek rolny i leśny określa uchwała Nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

Równocześnie podaje się, że wyżej wymienione treści uchwał oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w biuletynie informacji publicznej (bip) 

Zawiadamia się również, że wpłaty z tytułu podatków lokalnych i opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

Autor: z up. Prezydenta Miasta
Marta Olech
Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków
Przygotowała: Stanisława Smoleń
Dodano: 2012-01-09 08:23:07