Sobota, 20 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą: Agnieszka, Czesław, Szymon
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – pełniącego obowiązki Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 Nowy Sącz, 06 grudnia 2018 r.

WOR.RKS.210.25.2018

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na
kierownicze stanowisko urzędnicze – pełniącego obowiązki Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 2 kandydatów spośród których 1 kandydat nie spełnia wymagań formalnych w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat, który spełnia wymagania formalne zostanie poinformowany indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: Agata Jasińska - Z- ca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Przygotował: Piotr Somczyński Dodano: 2018-12-06 15:50:55