Piątek, 22 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Nikifor
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, 12 luty 2017 r.

WOR.RKS.210.21.2017

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na
stanowisko urzędnicze w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 9 kandydatów. wszyscy kandydaci spełniają wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: Agata Jasińska - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Przygotował: Piotr Somczyński
Dodano: 2018-02-13 14:21:01