Środa, 17 października 2018 Imieniny obchodzą: Małgorzata, Wiktor Ignacy
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze – przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 11 maja 2018 r.

WOR.RKS.2111.02.2018

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru
na stanowisko urzędnicze – przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 3 kandydatów. Wszyscy kandydaci spełniają wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: Agata Jasińska - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Przygotował: Piotr Somczyński
Dodano: 2018-05-11 13:52:08