Niedziela, 22 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia
Szukaj:

English 

Zainwestuj w Nowym Sączu 

 

Folder inwestycyjny Nowego Sącza

 

Artykuł o Nowym Sączu w Polish Business Magazine "Poland for Investors&Visitors 2017"


 

Położenie

Odległości do wybranych miast

Drogi

Kolej

Transport lotniczy

Profil gospodarczy

Miejsce na sukces

Miasto silnych marek

Miasto wiedzy

Największe inwestycje w mieście

Planowane inwestycje lokalne / ponadlokalne

Nowy Sącz po godzinach

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i biznesowe

Nowy Sącz wspiera inwestorów

 

 

 

Położenie

 

Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, stolicą powiatu nowosądeckiego, który sąsiaduje z sześcioma powiatami województwa małopolskiego: nowotarskim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim oraz gorlickim, a od strony południowej ze Słowacją.

 

Odległości do wybranych miast

 

 

 

 

 do góry

Drogi

 

Nowy Sącz jest miastem tranzytowym na trasie Kraków – Koszyce – Budapeszt (z Nowego Sącza droga krajowa nr 87 prowadząca do przejścia granicznego w Mnišku n/Popradem).

 

 

Kolej

 

 do góry

Transport lotniczy

 

 

Profil gospodarczy

 

Nowy Sącz to trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w województwie małopolskim. Główny ośrodek miejski, administracyjny, kulturalny, edukacyjny i gospodarczy subregionu sądeckiego. Dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego, a także powiatów limanowskiego i gorlickiego, jest centrum usług publicznych z zakresu administracji samorządowej, rządowej, sądowniczej, skarbowej, jak również oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu. Jest głównym ośrodkiem zatrudnienia oraz przedsiębiorczości.
Nowy Sącz należy do grupy miast nieposiadających wyraźnej specjalizacji gałęziowej. Posiada natomiast wyraźnie zarysowane funkcje handlowe oraz równie dobrze rozwinięte usługi nierynkowe, głównie w zakresie administracji oraz ochrony zdrowia. Stosunkowo duże znaczenie ma sektor transportowy, a także budownictwo i przemysł przetwórczy.
Turystyka dla Nowego Sącza nie jest główną gałęzią rozwoju, jednak miasto jest atrakcyjnym punktem na szlaku turystycznych wędrówek osób przyjeżdżających na wypoczynek do okolicznych gmin uzdrowiskowych (Piwniczna-Zdrój, Żegiestów, Muszyna, Krynica-Zdrój, Szczawnica). Zaletą miasta jest również bliskość ośrodków narciarskich (Piwniczna-Zdrój, Rytro, Wierchomla, Krynica-Zdrój).
Miasto posiada długofalową strategię rozwoju Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+.

 do góry

Miejsce na sukces

 

Współczynnik przedsiębiorczości mieszkańców za 2016 rok, analizowany jako liczba firm przypadająca na 1000 osób w wieku produkcyjnym, dla Nowego Sącza wynosił 188,9 i był wyższy niż w województwie małopolskim (177).
Władze miasta poprzez swoje działania starają się stwarzać odpowiednie warunki i klimat do prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Sączu.
Nowy Sącz znajduje się w czołówce miast  przyjaznych  przedsiębiorcom, czego dowodem są wysokie pozycje w niezależnych rankingach, m.in. 9. miejsce w rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu, w kategorii miast od 50 do 150 tys. mieszkańców, opublikowanym przez miesięcznik „Forbes” w 2015 r. czy też maksymalna liczba punktów za wspieranie przedsiębiorczości i promocję zatrudnienia w „Rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2015”.
W raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017”, który powstał na zamówienie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Nowy Sącz otrzymał złotą gwiazdę zarówno w kategorii miast na prawach powiatu jak i gmin miejskich. Złota gwiazda to najwyższe wyróżnienie, które oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danym powiecie lub gminie.
To tutaj liczba milionerów znacznie przekracza średnią krajową. W Nowym Sączu mieszka ich ponad stu, w tym aż czterech milionerów od lat notowanych na listach najbogatszych Polaków (Ranking Forbes 2015: Kazimierz Pazgan /  Grupa KONSPOL – 24. miejsce, Krystyna i Ryszard Florkowie / FAKRO – 41. miejsce, Józef Koral z rodziną / Fabryka Lodów KORAL – 83. miejsce, Roman Kluska / Założyciel firmy OPTIMUS – 86. miejsce. To właśnie w Nowym Sączu od kilku lat inwestuje dwóch polskich miliarderów (Ranking Forbes 2015: Tomasz Domagała / Grupa Famur – Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG – 13. miejsce, Zbigniew Jakubas / Grupa NEWAG – 16. miejsce). Właściciel marki WIŚNIOWSKI jest finalistą międzynarodowego konkursu EY World Entrepreneur of the Year 2014. Znalazł się również w Galerii Sław światowej przedsiębiorczości.
W 2012 r. miasto  przyjęło Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości wskazujący priorytety i instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
Od kilku lat działa Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów  Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza, będąca ciałem opiniodawczo–doradczym w zakresie prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego Sądecczyzny.
Miasto prowadzi również działania na rzecz promocji postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czego efektem jest już 6 edycji projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Celem projektu jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży, popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz promocja lokalnych zasobów i wyróżników Sądecczyzny w obszarze przedsiębiorczości. W ramach projektu odbywają się m.in. wykłady z wiedzy ekonomicznej, moduły ćwiczeniowe oraz warsztaty z przedsiębiorcami.
Gospodarka Nowego Sącza posiada również rozbudowaną sieć instytucji otoczenia biznesu, która zapewnia szybszy przepływ informacji, lepszą obsługę firm oraz dostęp do wysokiej jakości usług. Dzięki temu przedsiębiorstwa stają się konkurencyjne i mogą się rozwijać.
W konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2016”, organizowanym przez Komisję Europejską, Małopolska została najbardziej przedsiębiorczym regionem Europy, przedstawiając najbardziej przyszłościową wizję rozwoju przedsiębiorczości w Europie.

 do góry

Miasto silnych marek

 

 

Miasto wiedzy

 

Nowy Sącz oferuje dostęp do wykształconej kadry pracowników, którzy stanowią trzon lokalnych firm. Dysponuje potencjałem naukowym działających uczelni wyższych. Na terenie Nowego Sącza działają 2 szkoły wyższe kształcące ok. 4,5 tys. studentów.
 

 

W mieście funkcjonuje również wiele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą specjalistów w różnych kierunkach, m.in.: kolejnictwo, elektryka i elektronika, mechatronika, mechanika, motoryzacja, budownictwo, spedycja i logistyka, gastronomia i technologia żywności, krawiectwo i technologia odzieży.
W Nowym Sączu kładzie się nacisk na wysoką jakość kształcenia, czego najlepszym przykładem jest Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Od kilku lat szkoła pozostaje w ścisłej czołówce najlepszych techników. W 2014, 2015 oraz 2018 roku zdobyła 1 miejsce w grupie techników jako najlepsza szkoła ponadgimnazjalna w Polsce, w prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY, zdecydowanie wyprzedzając wszystkie technika w kraju.

 

 

Oferta kształcenia w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych jest dynamicznie dostosowywana do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy i potrzeb inwestorów.

 do góry

Największe inwestycje w mieście

 

 

 do góry

Planowane inwestycje lokalne / ponadlokalne

 

 

Nowy Sącz po godzinach

 

O atrakcyjności miasta stanowi również jego oferta sportowa i rekreacyjna. Dotyczy to zarówno możliwości uprawiania sportu na poziomie półwyczynowym i wyczynowym, a także aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Wizytówką miasta jest bez wątpienia ponad stuletni klub „Sandecja” i jego drużyna piłki nożnej grająca w Ekstraklasie, a także wywodzący się z klubów sportowych Dunajec i Start kajakarze górscy – olimpijczycy, medaliści mistrzostw świata i Europy. Chlubę miastu przynosi również kobieca drużyna piłki ręcznej Olimpia – Beskid grająca w I lidze.
W grach zespołowych kluby sądeckie występują w ligach piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, rugby. Sporty indywidualne to bogate w sukcesy kajakarstwo górskie, tenis, narciarstwo klasyczne, a ostatnio również – alpejskie, żeglarstwo, lekka atletyka, biegi przełajowe, sporty walki.
W mieście organizowane są gale bokserskie, a także imprezy kolarskie cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników, sympatyków oraz kibiców. W latach 2015 i 2016 Nowy Sącz był gospodarzem jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich na świecie – 72. i 73. Tour de Pologne.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia dostęp do bogatej bazy sportowo – rekreacyjnej: kryta pływalnia, sala widowiskowo – sportowa z jedną z największych w Polsce ścianek wspinaczkowych, zespół kortów, lodowisko – zimą, boiska do piłki plażowej, stadiony w tym miejski spełniający wymogi do organizacji meczów piłki nożnej na poziomie pierwszej ligi  oraz do organizacji imprez masowych, a także nowo powstały największy w Polsce pumptrack, składający się z 4 torów rowerowych.

 

 

Miasto stawia na rozwój i modernizację infrastruktury służącej upowszechnianiu sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej oraz organizacji imprez sportowych, masowych i rekreacyjnych.
W Nowym Sączu przystąpiono do realizacji dużego projektu nawiązującego do tradycji sprzed wieku „Sądeckiej Wenecji”, będącym centrum kulturalno – rekreacyjno – sportowym.

Zaplecze aktywności kulturalnej w mieście stanowią liczne instytucje i placówki, m.in.: Miejski Ośrodek Kultury oraz dwie marszałkowskie instytucje kultury – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Dzięki znakomitej bazie oraz aktywnej działalności tych placówek, miasto urasta do rangi jednego z najważniejszych ośrodków kulturalnych w województwie małopolskim. Obok wymienionych instytucji kultury funkcjonują również: Nowosądecka Mała Galeria, Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego z 7 filiami osiedlowymi, aspirująca do roli wielofunkcyjnego centrum kultury, Pałac Młodzieży, kinowe multipleksy, oddziały muzealne, galerie, salony sztuki i inne placówki kulturalne.
Środowisko kulturowe miasta to również liczne dobra materialne: układy urbanistyczne, zabytki architektury (m.in. Sądecki Rynek – największy w Małopolsce po krakowskim, Ratusz, Baszta Kowalska – ruiny zamku królewskiego, Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty, Dom Gotycki, Kapliczka „szwedzka”, Synagoga – od września 2015 r. ponownie wykorzystywana w celach religijnych i będąca miejscem pielgrzymek chasydów z całego świata).

 

 

Sądecki Park Etnograficzny będący skansenem regionalnym, prezentującym kulturę ludową Sądecczyzny, jest prawdziwą atrakcją turystyczną Nowego Sącza. Na obszarze ponad 20 ha zgromadzono 68 obiektów i ponad 7 tys. eksponatów. Oryginalnym dopełnieniem klasycznego skansenu jest Miasteczko Galicyjskie, będące rekonstrukcją miasteczka z końca dziewiętnastego wieku, rodem z Galicji – prowincji Austro-Węgier. Jest to unikatowy projekt w skali całego kraju, a w Europie i świecie jest czymś wyjątkowym. W Miasteczku znajduje się ok. 20 obiektów, a wśród nich: starosądecki ratusz, mała remiza straży pożarnej oraz budynki mieszkalne, w których zaaranżowano m.in.: pracownię zegarmistrzowską, zakład fotograficzny, warsztat garncarza, księgarnię, sklep kolonialny, zakład krawiecki, aptekę, pocztę, cukiernię – wszystko w atmosferze z epoki w stylu retro. W rekonstruowanych budynkach znajdują się sale wystawowe, hotel, karczma regionalna, a także centrum konferencyjne.

 do góry

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i biznesowe

 

 Nowy Sącz wspiera inwestorów

 

Zwolnienie od podatku dochodowego – specjalna strefa ekonomiczna
Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma formę zwolnień w podatku dochodowym.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości
Inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z realizacją nowej inwestycji.

Wsparcie zatrudnienia - Sądecki Urząd Pracy

- pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,

- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,

- wsparcie tworzenia miejsc pracy,

- wsparcie przy zatrudnieniu niepełnosprawnych.

One Stop Shop
W trosce o wysoką jakość obsługi inwestorów w Urzędzie Miasta Nowego Sącza funkcjonuje Stanowisko Obsługi Inwestora, które jest pierwszym punktem kontaktu dla inwestorów.
Inwestorzy otrzymują informację o możliwościach i warunkach inwestowania w Nowym Sączu, a także kompleksową pomoc podczas każdej fazy realizacji procesu inwestycyjnego, jak i również serwis poinwestycyjny.

 

 do góry