Środa, 01 marca 2017 Temp. max: 7 °C
Temp. min: 0 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1000.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Albin(a), Antoni(na), Joanna, Radosław(a)
Szukaj:

Selektywna zbiórka odpadów w Nowym Sączu

 

 Zarząd Spółki NOVA Spółka z o.o. informuje, że Spółka realizuje na terenie miasta Nowego Sącza projekt pn.: "Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ramach projektu na terenie miasta Nowego Sącza zostało zlokalizowanych 50 punktów zbiórki selektywnej odpadów usytuowanych na osiedlach mieszkaniowych. W punktach tych znajdują się po trzy pojemniki do zbiórki selektywnej (niebieski - papier, żółty - plastik, zielony - szkło).

Jednocześnie w większości tych lokalizacji lub w ich pobliżu, będą podstawiane 2 razy w miesiącu kontenery do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i źródeł światła.

Projekt ten obejmuje również zbiórkę z zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych do pojemników, które rozmieszczono w placówkach oświatowych, urzędach, instytucjach, świetlicach środowiskowych, również prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków w 10 aptekach na terenie miasta.

Ponadto na terenie Miasta znajdują się 2 stacjonarne punkty przyjmowania odpadów zebranych selektywnie, przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i źródeł światła. Punkty zostały zlokalizowane przy ul. Brzeziny w pobliżu zrekultywowanego składowiska odpadów - osiedle Zawada oraz przy ul. Tarnowskiej przy drodze dojazdowej do składowiska odpadów - osiedle Zabełcze.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że możliwość oddania surowców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych źródeł światła, baterii, przeterminowanych leków jest dla mieszkańców Nowego Sącza BEZPŁATNE.

W związku z powyższym, zwracamy się do mieszkańców osiedli, którzy pozbywają się odpadów, aby posegregowane odpady trafiały do pojemników zgodnie z przeznaczeniem oraz aby mieszkańcy NIE POZOSTAWIALI odpadów przed pojemnikami i kontenerami.

 WYKORZYSTAJMY MOŻLIWOŚĆ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW JAKO SPOSOBU OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO. NIECH KAŻDY MIESZKANIEC NOWEGO SĄCZA MA W TYM SWÓJ UDZIAŁ.


Lokalizacja punktów oraz harmonogram odbioru odpadów znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.nova-ns.eu gdzie są na bieżąco aktualizowane.

 Jednocześnie w załączeniu udostępniamy następujące informacje do wiadomości mieszkańców naszego Miasta.

Harmonogram zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych w roku 2016

Wykaz nr 1 - Informacja o rodzaju odpadów segregowanych, które można wyrzucać do wyznaczonych pojemników.

Wykaz nr 2 - Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu PAPIER, PLASTIK, SZKŁO.

Wykaz nr 3 - (2016) Lokalizacja i harmonogram odbioru kontenerów na zużyty sprzęt elektroniczny (RTV-AGD).

Wykaz nr 4 - Lokalizacja pojemników do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Wykaz nr 5 - Lokalizacja punktów zbiórki przeterminowanych leków.

Wykaz nr 6 - Informacja o stacjonarnych punktach przyjmowania odpadów ze zbiórki selektywnej.