Czwartek, 22 marca 2018 Imieniny obchodzą: Katarzyna, Bogusław, Paweł
Szukaj:

Selektywna zbiórka odpadów w Nowym Sączu

 

Zarząd NOVA Spółka z o.o. informuje, że Spółka realizuje na terenie miasta Nowego Sącza projekt pn.: "Czyste Miasto", w ramach którego zlokalizowanych zostało 7 punktów zbiórki selektywnej odpadów , usytuowanych na osiedlach mieszkaniowych. W punktach tych znajdują się po trzy pojemniki do zbiórki selektywnej ( niebieski  - papier,  żółty  - plastik,  zielony  - szkło).

Projekt obejmuje również zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych do pojemników, które rozmieszczono w placówkach oświatowych, urzędach, instytucjach.

Ponadto na terenie Miasta znajduje się stacjonarny punkt przyjmowania odpadów takich jak zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE), zużyte źródła światła oraz zużytych baterie i akumulatory małogabarytowe, zlokalizowany przy ul. Brzeziny w pobliżu zrekultywowanego składowiska odpadów - osiedle Zawada.

Jednocześnie informujemy, że możliwość oddania surowców, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych źródeł światła, baterii, dla mieszkańców Nowego Sącza bezpłatna.

W związku z powyższym, zwracamy się do mieszkańców, aby posegregowane odpady trafiały do pojemników zgodnie z przeznaczeniem oraz o niepozostawianie odpadów przed pojemnikami.

 

 WYKORZYSTAJMY MOŻLIWOŚĆ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW JAKO SPOSOBU NA NASZE CZYSTE MIASTO. NIECH KAŻDY MIESZKANIEC NOWEGO SĄCZA MA W TYM SWÓJ UDZIAŁ.


Lokalizacja punktów oraz harmonogram odbioru odpadów znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.nova-ns.eu gdzie są na bieżąco aktualizowane.

 

Jednocześnie w załączeniu udostępniamy następujące informacje do wiadomości mieszkańców naszego Miasta:

Harmonogram zbiórki selektywnej odpadów na rok 2017 w ramach projektu Czyste Miasto

 

Informacja o rodzajach odpadów segregowanych, które można wrzucić do wyznaczonych pojemników

 

Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu PAPIER, PLASTIK, SZKŁO

 

Lokalizacja pojemników do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych

 

Informacja o stacjonarnym punkcie przyjmowania odpadów przy ul. Brzeziny