Środa, 25 maja 2016 Temp. max: 21 °C
Temp. min: 9 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1008.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Grzegorz, Urban, Magda
Szukaj:

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

 

 

ul. Jagiellońska 31,
33-300 Nowy Sącz

tel. 18 443 51 62

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 07:30-15:30

 

Miejski Rzecznik Konsumentów  

Leszek Jastrzębski

18 443 51 62

Podstawy prawne oraz zakres działań rzecznika określa art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 Nr 50, poz. 331), który stanowi:
Art. 42.

1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

 

Instytucje zajmujące się ochroną konsumentów – linki do stron www

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl

Europejskie Centrum konsumenckie

http://www.konsument.gov.pl

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej 

http://www.giih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

http://www.ihkrakow.internetdsl.pl

Federacja Konsumentów

http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

http://www.konsumenci.org/

Arbiter bankowy

http://www.zbp.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

http://www.rzu.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl

 

Publikacje UOKiK w zakresie ochrony praw konsumentów znajdują się pod adresem http://www.uokik.gov.pl/publikacje.php?tag=4

Warto zobaczyć: