Piątek, 14 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor, Jan
Szukaj:

 

Adres:    Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz,
Telefon: 018 443 89 59
Fax:         018 443 89 59
Godziny otwarcia:
biuro: poniedziałek-piątek - 8:00-16:00,
zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu.

 

Katalog usług

 

 Realizowane zadania:

 • integracja kulturalna środowiska i ochrona jego dziedzictwa kulturowego,
 • tworzenie warunków do:

- aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym miasta i regionu,

- rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.

 • organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym , krajowym i międzynarodowym;
 • współpraca na rzecz kultury z instytucjami, stowarzyszeniami, społecznym ruchem artystycznym i twórcami indywidualnymi;
 • prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie upowszechniania kultury;
 • popularyzowanie i promocja miasta w sferze kultury.

 

Zespoły działające w Miejskim Ośrodku Kultury:

 • Teatr Robotniczy im. B. Barbackiego;
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Sądeczanie";
 • Teatr NSA;
 • Scena M;
 • Dziecięca Grupa "CUDOKI-SZUROKI";
 • Sądecka Orkiestra Symfoniczna;
 • Sądecki BIG-BAND;
 • Zespół Kameralny "SONATINA";
 • Dziecięcy Zespól Wokalno- Taneczny "TRALALINKI";
 • Zespół Tańca  Nowoczesnego "JUMP STEP CREW";
 • Zespół Tańca  Nowoczesnego "BREAKERS";
 • Zespół Tańca Nowoczesnego "KATHARSIS";
 • Grupa Wokalna;
 • Zespól Tańca Estradowego "Tęcza";
 • Warsztaty Plastyczne;
 • Sekcja Turniejowa Walk Wschodu "KATA KREATYWNE";
 • Klub ESPERANTO;
 • Klub Seniora "ZŁOTEGO WIEKU".